คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP 205 G1 All-in-One
ยินดีต้อนรับสู่หน้าบริการสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์!
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP 205 G1 All-in-One

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP 205 G1 All-in-One

ตรวจสอบ
การแจ้งเตือน
เรียนรู้เพิ่มเติม
ตําแหน่งทั่วไปที่คุณสามารถค้นหาหมายเลขซีเรียลสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:
 • ด้านหลังของเครื่อง
 • ใต้แบตเตอรี่
 • สําหรับโน้ตบุ๊ก กด Fn + Esc
 • สําหรับเดสก์ทอป กด Ctrl + Alt + s
 • สําหรับ Chromebooks ที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Alt + v
 • ที่บาร์โค้ด

รายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล HP 205 G1 All-in-One
ตรวจสอบ
การแจ้งเตือน
เรียนรู้เพิ่มเติม
ตําแหน่งทั่วไปที่คุณสามารถค้นหาหมายเลขซีเรียลสําหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ:
 • ด้านหลังของเครื่อง
 • ใต้แบตเตอรี่
 • สําหรับโน้ตบุ๊ก กด Fn + Esc
 • สําหรับเดสก์ทอป กด Ctrl + Alt + s
 • สําหรับ Chromebooks ที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ ให้กด Alt + v
 • ที่บาร์โค้ด

ตัวเลือกการสนับสนุน

ประเทศ/ภูมิภาค: