ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์จาก Apple AirPrint (iOS)

เอกสารฉบับนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่รองรับ AirPrint และ iPhone, iPad และ iPod touch ของ Apple
Apple AirPrint คือโซลูชันการพิมพ์ในตัวแบบไร้สายสำหรับอุปกรณ์พกพาของ Apple คุณสามารถสั่งพิมพ์ตากแอพ iOS ส่วนใหญ่ที่มีคุณลักษณะการพิมพ์
เครื่องพิมพ์ HP ส่วนใหญ่ตั้งแต่ปี 2010 รองรับระบบ AirPrint ไปที่ Apple Support - เกี่ยวกับ AirPrint เพื่อดูรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่รองรับ

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย

เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ Apple แบบไร้สายเพื่อใช้งาน AirPrint
 1. ในอุปกรณ์ Apple ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Wi-Fi เปิดอยู่และมีเครื่องหมายถูกอยู่ข้างชื่อเครือข่าย Wi-Fi ภายในของคุณ หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายอื่น ให้แตะชื่อของเครือข่ายที่คุณเข้าร่วม
  ไปที่ Finding Your Wireless Password (ค้นหารหัสผ่านสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ) หากคุณไม่ทราบข้อมูลล็อกอินของเครือข่าย
  บันทึก
  หากเครือข่ายภายในไม่พร้อมใช้หรือคุณใช้สาย USB ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ ฉันจะใช้ AirPrint อย่างไรหากเครือข่าย Wi-Fi ไม่พร้อมใช้งาน เพื่อดูขั้นตอนการใช้การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์แบบ Wi-Fi Direct หรือ HP Wireless Direct
 2. ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายของเครื่องพิมพ์
  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: แตะไอคอน Wireless (ไร้สาย) หรือเปิด Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือเมนู Setup (ตั้งค่า) เพื่อดูสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Information (ข้อมูล) พร้อมกันหรือกดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) และ Start Copy Black (เริ่มถ่ายสำเนาขาวดำ) พร้อมกัน รายงานการทดสอบระบบไร้สาย จะพิมพ์สถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายออกมา
 3. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยอิงตามสถานะการเชื่อมต่อ
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายให้ข้ามไปขั้นตอนการสั่งพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณ
  • หากเครื่องพิมพ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายให้ดำเนินต่อไปขั้นตอนถัดไป
 4. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่าย
  • เครื่องพิมพ์ที่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: ในเครื่องพิมพ์ ให้เปิดเมนู Setup (การตั้งค่า), Network (เครือข่าย)หรือ Wireless (เครือข่ายไร้สาย) เลือก Wireless Setup Wizard (ตัวช่วยการตั้งค่าเครือข่ายไร้สาย) จากนั้นทำตามคำแนะนำเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายของคุณ
  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีแผงควบคุมหน้าจอสัมผัส: กดค้างที่ปุ่ม Wireless (เครือข่ายไร้สาย) และ Cancel (ยกเลิก) พร้อมกันจนกว่าไฟสถานะ Power (ปุ่มเปิด/ปิด) ติดกะพริบ จากนั้นรอให้ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายติดกะพริบ สำหรับ เครื่องพิมพ์ Tangoให้กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ค้างไว้ห้าวินาทีจนกระทั่งไฟขอบกะพริบสีน้ำเงิน
   ภายในสองชั่วโมง ให้กดปุ่ม WPS (Wi-Fi Protected Setup) บนเราเตอร์ค้างไว้จนกระทั่งกระบวนการการเชื่อมต่อเริ่มต้นขึ้น ไฟสถานะเครือข่ายไร้สายที่เครื่องพิมพ์หยุดกะพริบหลังจากสิ้นสุดการเชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 2: สั่งพิมพ์จากอุปกรณ์ Apple ของคุณ

พิมพ์เอกสาร ภาพถ่าย และหน้าเว็บด้วย AirPrint
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องพิมพ์ ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ และใส่กระดาษธรรมดาในถาดกระดาษหลักแล้ว
 2. เปิดไฟล์ที่ต้องการพิมพ์ จากนั้นแตะไอคอน Share (แชร์) หรือ
 3. แตะ Print (พิมพ์) หรือไอคอน Print (พิมพ์) เพื่อเปิดตัวเลือกของเครื่องพิมพ์
 4. แตะ Select Printer (เลือกเครื่องพิมพ์) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ
 5. เปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ์ใดๆ ต่อไปนี้ การตั้งค่าที่มีจะแตกต่างไปตามแอพที่คุณสั่งพิมพ์ ประเภทงานพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ของคุณ
  • Paper (กระดาษ): เปลี่ยนแปลงขนาดกระดาษในเครื่องพิมพ์ AirPrint จะตรวจจับขนาดกระดาษที่ใส่ในเครื่องพิมพ์หรือขนาดที่เลือกในแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ หากขนาดที่ตรวจจับได้แตกต่างจากกระดาษในถาดใส่กระดาษ ข้อผิดพลาดอาจแสดงขึ้นเพื่อขอให้ยืนยันขนาด
  • จำนวนสำเนา: เลือกจำนวนสำเนาที่ต้องการจัดพิมพ์
  • Black & White (ขาวดำ): เลือกการพิมพ์แบบแถบสีเทา ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์สีเท่านั้น
  • Double-sided printing (การพิมพ์สองด้าน): พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้านสำหรับไฟล์บางประเภท
  • ช่วงหน้า: เลือกช่วงหน้าที่กำหนดภายในเอกสารหรือหน้าเว็บเพื่อทำการพิมพ์
  หน้าจอ Printer Options (ตัวเลือกเครื่องพิมพ์)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

พิจารณารายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์ด้วย AirPrint


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย