ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • คำแนะนำ
  เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย แผนการเรียกคืนและเปลี่ยน โน้ตบุ๊ก PC สายไฟ AC ของ

   

  ดูบทความ
  ข้อมูล
  การขยายระยะเวลาของโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของ HP

  ดูรายละเอียด

   

  ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC โน้ตบุ๊ก HP แผนการเรียกคืนและเปลี่ยนสายไฟ AC เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2557

แผนงานนี้ครอบคลุมปัญหาสายไฟ AC ที่ใช้กับอะแดปเตอร์ AC กับโน้ตบุ๊ก HP และ Compaq (รวมทั้งไคลเอนท์พกพาแบบบางกะทัดรัดหรือเวิร์คสเตชั่นแบบพกพา) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมินิ และอะแดปเตอร์ AC ที่จัดไว้ให้เป็นอุปกรณ์เสริม เช่น ด็อคกิ้งสเตชั่น

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 HP ได้ประกาศแผนการเรียกคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั่วโลกโดยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งในส่วนของสายไฟ AC ที่ใช้กับอะแดปเตอร์ AC ซึ่งจัดส่งมาพร้อมกับโน้ตบุ๊ก HP และ Compaq และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมินิ รวมทั้งอะแดปเตอร์ AC ที่จัดหาเป็นอุปกรณ์เสริม เช่น ด็อคกิ้งสเตชั่น
สายไฟ AC เหล่านี้ไม่ได้จัดส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงมิถุนายน 2555 สายไฟ AC ดังกล่าวอาจเกิดปัญหาความร้อนและเพลิงไหม้หรือทำให้ผิวไหม้ขึ้นได้ เนื่องจากสายไฟเหล่านี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรืออาการไหม้กับลูกค้า จึงต้องมีการตรวจสอบสายไฟเหล่านี้อย่างจริงจังโดยตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์แผนงานนี้ ลูกค้าควรหยุดใช้สายไฟ AC ที่เกี่ยวข้องในทันที
บันทึก
โน้ตบุ๊ก HP และ Compaq และ PC โน้ตบุ๊กมินิบางส่วนที่จำหน่ายพร้อมกับสายไฟรุ่นที่มีปัญหาบางส่วนเท่านั้น ลูกค้าควรตรวจสอบสายไฟที่จัดส่งมาพร้อมกับ PC โน้ตบุ๊กหรือที่จัดซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนอะไหล่

พิจารณาว่าเป็นสายไฟที่มีปัญหาหรือไม่

HP ขอให้ลูกค้าดำเนินการดังนี้เพื่อพิจารณาว่าแผนการเรียกคืนสินค้ามีผลกับสายไฟ AC ของลูกค้าหรือไม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ถอดอะแดปเตอร์และสายไฟ AC จากโน้ตบุ๊ก PC หรืออุปกรณ์เสริมจากเต้ารับผนังหรือแหล่งจ่ายไฟ
 2. ตรวจสอบปลายอะแดปเตอร์ AC ของสายไฟ AC สังเกตข้อความ "LS-15" ที่หัวต่อ หากคุณไม่มีข้อความ "LS-15" ที่หัวต่อ แสดงว่าไม่ใช่สายไฟที่เรียกคืน
  รูปภาพ : สายไฟที่เกี่ยวข้องจะมีข้อความ LS-15 อยู่ด้วย
 3. ตรวจสอบว่าสายไฟ AC โน้ตบุ๊กเป็นรุ่นที่มีปัญหาหรือไม่ได้จากเว็บไซต์แผนการเปลี่ยนสายไฟ AC PC โน้ตบุ๊กจาก HP
  • โน้ตบุ๊ก อะแดปเตอร์ AC อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ AC ไม่มีปัญหานี้ร่วมด้วย เฉพาะสายไฟเท่านั้นที่มีปัญหา
  • สายไฟ AC บางส่วนที่มีข้อความ "LS-15" เท่านั้นที่มีปัญหา
  • กระบวนการตรวจรับรองจะช่วยให้ทราบว่าสายไฟใดที่ไม่มีปัญหาสำหรับการเรียกคืนนี้
สายไฟที่ตรวจสอบแล้วเข้าหลักเกณฑ์จะถูกเปลี่ยนใหม่ให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สั่งสายไฟเปลี่ยนใหม่

HP ขอให้คุณหยุดใช้สายไฟ AC ที่มีปัญหาทันทีเนื่องจากปัญหาที่แจ้งไป โดยถอดสายไฟจากเต้ารับไฟฟ้าและสั่งสายไฟ AC เปลี่ยนแทนได้จากเว็บไซต์แผนงานเปลี่ยนสินค้า
บันทึก
โน้ตบุ๊กยังใช้งานได้ขณะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ลูกค้าที่มีสายไฟที่มีปัญหาตามแผนการเรียคืนสินค้าให้สั่งสินค้าเปลี่ยนแทนได้ฟรีผ่านเว็บไซต์แผนการเปลี่ยนสายไฟ AC ของ PC โน้ตบุ๊กจาก HP

การรับประกันสายไฟ AC เปลี่ยนใหม่

สายไฟ AC เปลี่ยนใหม่รับประกัน 90 วันนับจากวันที่ได้รับสายไฟ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย