ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - สิ่งที่ต้องดำเนินการเมื่อตั้งค่า PC ของคุณ (Windows 10)

เอกสารนี้ครอบคลุมคอมพิวเตอร์ HP ระบบ Windows 10
เอกสารนี้อธิบายกระบวนการที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยในการใช้งานเมื่อมีการตั้งค่าคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกหรือหลังจากใช้ HP System Recovery เพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ให้เป็นค่าปรับตั้งเดิม ในช่วงเวลาสำคัญนี้เมื่อคอมพิวเตอร์กำลังตั้งค่า คอมพิวเตอร์อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย เนื่องจากไม่มีการอัพเดตล่าสุด ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการอัพเดตล่าสุดและปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อฮาร์ดแวร์และดำเนินการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

หากตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรก หรือหลังจากกู้คืนระบบ ให้เชื่อมต่อเฉพาะฮาร์ดแวร์พื้นฐานที่คุณต้องการสำหรับใช้ Windows (โดยปกติได้แก่เมาส์ แป้นพิมพ์ และจอภาพ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลดสายเครือข่ายและตัดการเชื่อมต่อไร้สายที่มีก่อนเริ่มต้น ระหว่างการติดตั้ง คุณต้องดำเนินการกลุ่มขั้นตอนของหน้าจอการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ คุณต้องกรอกข้อมูลการติดตั้งและรอให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ อย่ารีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ระหว่างขั้นตอนนี้
  หมายเหตุ
คอมพิวเตอร์ใหม่หรือคอมพิวเตอร์ที่กู้คืนค่าใหม่ ๆ จะไม่มีระบบป้องกันติดตั้งหรือปรับตั้งไว้ อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่าย เครื่องพิมพ์ กล้อง สแกนเนอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่ไม่จำเป็น และอย่าติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม จนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้น และ คุณได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหลือในเอกสารนี้เรียบร้อยแล้ว ให้ถอดอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB และไดรฟ์สื่อขนาดเล็กและส่วนตัวของ HP จนกระทั่งกระบวนการตั้งค่าเสร็จสิ้น
หากคอมพิวเตอร์ใช้การเชื่อมต่อบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต อย่าต่อสายเคเบิลเครือข่าย (หรือบรอดแบรนด์โมเด็ม) คอมพิวเตอร์อาจถูกคุกคามด้านความปลอดภัยได้ง่ายในระหว่างช่วงเวลาสำคัญนี้ หากคุณได้รับแจ้งให้ดำเนินการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อทำหน้าจอการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ให้พยายามข้ามขั้นตอนบนหน้าจอและดำเนินการการติดตั้งส่วนนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ภายหลัง หากไม่สามารถทำได้ ให้เชื่อมต่อสายชั่วคราวเพื่อให้เสร็จสิ้นหน้าจอ จากนั้นปลดสายเชื่อมต่อจนกว่าจะสิ้นสุดขั้นตอนในเอกสารชุดนี้ หลังจากสิ้นสุดการติดตั้งหรือกู้คืนระบบ ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อเปิดใช้งานไฟร์วอลล์

ขั้นตอนที่ 2: การเปิดใช้ไฟร์วอลล์

การติดตั้งไฟร์วอลล์ก็เพื่อการป้องกันขั้นพื้นฐานจากการคุมคามด้านความปลอดภัยก่อนพยายามเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ Windows Defender หรือซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์อื่น ๆ เช่น McAfee Personal Firewall
บันทึก
อย่าเปิดใช้งานมากกว่าหนึ่งไฟร์วอลล์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์อาจรบกวนอีกโปรแกรมหากมีการเปิดไฟร์วอลล์มากกว่าหนึ่งโปรแกรม
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าไฟร์วอลล์:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Control Panel (แผงควบคุม)
 2. คลิกเลือก System and Security (ระบบและความปลอดภัย)
  รูปภาพ : ระบบและความปลอดภัย
  ระบบและความปลอดภัย
 3. เลือก Security and Maintenance (ความปลอดภัยและการดูแลรักษา) จากรายการ
  รูปภาพ : ความปลอดภัยและการดูแลรักษา
  ความปลอดภัยและการดูแลรักษา
  บันทึก
  หากไม่มีการแจ้งเตือน แสดงว่าค่าความปลอดภัยเป็นข้อมูลล่าสุด
  รูปภาพ : ไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัย
  ไม่พบปัญหาด้านความปลอดภัย
 4. หากการแจ้งเตือนความปลอดภัยปรากฏขึ้น คลิกที่ Turn on now (เปิดทำงานในตอนนี้) เพื่อเปิดใช้งานไฟร์วอลล์
  รูปภาพ : เปิดไฟร์วอลล์
  เปิดไฟร์วอลล์
หลังจากการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 3: การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หลังจากเปิดใช้ไฟร์วอลล์ ให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้การเชื่อมต่อที่มีหรือตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่ หากคุณมีปัญหาในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับรหัสผ่าน ให้ติดต่อหมายเลขฝ่ายสนับสนุนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หลังจากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย
  หมายเหตุ
อย่าเพิ่งท่องอินเทอร์เน็ตหรือใช้อีเมลในตอนนี้ ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารนี้ให้เสร็จสิ้นเพื่อให้คอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นก่อนใช้งานอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนที่ 4: การติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย

หลังจากเปิดใช้งานไฟร์วอลล์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ติดตั้งโปรแกรมความปลอดภัยและป้องกันไวรัสเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์จากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น ไวรัสและสปายแวร์ Windows 10 มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของ Windows Defender ในตัวระบบปฏิบัติการเพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจยังให้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยที่ติดตั้งสำเร็จแบบสมัครสมาชิกทดลองใช้ เช่น McAfee หรือ Norton หลังจากการเลือกและติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านความความปลอดภัยที่แนะนำ ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไปเพื่ออัพเดตซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 5: การอัปเดตซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย

ขณะตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งแรก หรือหลังจากกู้คืนระบบ ซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยของคุณต้องมีการอัปเดตคำอธิบายไวรัสใหม่ล่าสุดและข้อมูลภัยคุกคามเพื่อให้ได้การป้องกันดีที่สุด หากคุณใช้ Windows Defender ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่ออัพเดตซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Windows Defender
 2. เลือกแท็บ Update (อัปเดต) คลิก Update (อัปเดต)
  รูปภาพ : หน้าต่างข้อมูลอัปเดต Windows Defender
  หน้าต่างข้อมูลอัปเดต Windows Defender
หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยแล้ว ให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปเพื่อสแกนคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 6: การสแกนคอมพิวเตอร์

หลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย ให้ทำการสแกนระบบเพื่อตรวจสอบคอมพิวเตอร์เพื่อหาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ใน Windows Defender เลือกแท็บ Home (หน้าหลัก) จาก นั้นคลิก Scan now (สแกนตอนนี้)
รูปภาพ : สแกนหาภัยคุกคาม
สแกนหาภัยคุกคาม
หลังจากคอมพิวเตอร์ถูกสแกน ให้ดำเนินการขั้นถัดไปเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ขั้นตอนที่ 7: การอัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์จาก HP Support Assistant

ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ล่าสุดจะเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย และช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ HP Support Assistant เพื่อตรวจสอบข้อมูลอัพเดต:
 1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด HP Support Assistant หากไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Support Assistant เวอร์ชั่นล่าสุด
 2. หากหน้าต่างต้อนรับเปิดขึ้นมา เลือกค่าปรับแต่ง จากนั้นคลิก Next (ถัดไป) หากไม่ได้ผล ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนต่อไป
  รูปภาพ : ภาพหน้าจอต้อนรับ HP Support Assistant
  ภาพหน้าจอต้อนรับ HP Support Assistant
 3. เลือกแท็บ My devices (อุปกรณ์ของฉัน)
 4. ค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Updates (ข้อมูลอัปเดต)
  รูปภาพ : ตรวจหาข้อมูลอัปเดต
  ตรวจหาข้อมูลอัปเดต
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัปเดต
เมื่อติดตั้งข้อมูลอัปเดตแล้ว คุณก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่อง All-in-One และกล้องโดยใช้คำแนะนำในการติดตั้งจากผู้ผลิต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละอุปกรณ์ติดตั้งเรียบร้อยและทำงานเรียบร้อยดีก่อนติดตั้งอุปกรณ์อื่่น นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่ไม่ได้มาติดตั้งสำเร็จมาในคอมพิวเตอร์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย