ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การจัดทำและใช้ไดร์ฟ USB ของ Microsoft Recovery (Windows 10)

เอกสารนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ทั้งหมดที่ติดตั้ง Windows 10
คุณสามารถใช้ไดร์ฟ USB เพื่อสตาร์ทคอมพิวเตอร์ในกรณีที่เกิดปัญหา ไดร์ฟมีชุดเครื่องมือกู้คืนสำหรับระบบ Windows เพื่อช่วยในการกู้ Windows จากข้อผิดพลาดร้ายแรง หรือกู้คอมพิวเตอร์โดยใช้ชุดข้อมูลจำลอง

การจัดทำไดร์ฟ USB กู้คืนระบบของ Microsoft

ไดร์ฟกู้คืนระบบสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แม้ว่าระบบปฏิบัติการจะไม่เปิดทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกพาร์ติชั่น HP Recovery ไปยังไดร์ฟได้อีกด้วย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดทำไดร์ฟ USB กู้คืนระบบ:
 1. ต่อไดร์ฟ USB เข้ากับคอมพิวเตอร์
    หมายเหตุ
  ข้อมูลทั้งหมดในไดร์ฟจะถูกลบทิ้งเมื่อจัดทำไดร์ฟกู้คืนระบบ
  บันทึก
  การคัดลอกพาร์ติชั่นกู้ข้อมูลต้องใช้พื้นที่มากกว่า 16GB และไดร์ฟ USB ขนาดใหญ่
 2. จาก Windows พิมพ์ create a recovery drive ในฟิลด์ Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก Create a recovery drive (จัดทำไดร์ฟกู้ข้อมูล) จากผลการค้นหา
 3. เลือก Back up system files to the recovery drive (สำรองข้อมูลไฟล์ระบบไปยังไดร์ฟกู้ข้อมูล) หากต้องการคัดลอกพาร์ติชั่นกู้ระบบไปยังไดร์ฟ USB การคัดลอกพาร์ติชั่นกู้ข้อมูลต้องใช้พื้นที่มากกว่า 16GB และไดร์ฟ USB ขนาดใหญ่
  รูปภาพ : จัดทำไดร์ฟกู้คืนระบบ
  หน้าต่าง Recovery Drive (ไดร์ฟกู้ข้อมูล) แสดง Create a recover drive (ไดร์ฟกู้ระบบ)
 4. คลิก Next (ถัดไป)
  ระบบจัดทำ Recovery Drive (ไดร์ฟกู้คืนระบบ) จะกำหนดว่าจะต้องใช้พื้นที่เท่าไรในการจัดทำไดร์ฟกู้คืนระบบ
 5. เลือกไดร์ฟ USB ที่ต้องการใช้ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : เลือกแฟลชไดร์ฟ USB
  หน้าจอ Select the USB flash drive (เลือกแฟลชไดร์ฟ USB) ที่เลือกไดร์ฟ USB ไว้
 6. คลิก สร้าง
  ไดร์ฟกู้คืนระบบจะถูกจัดทำขึ้น
 7. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เมื่อไดร์ฟพร้อมใช้งาน
  รูปภาพ : ไดร์ฟกู้คืนระบบพร้อมใช้งาน
  หน้าต่าง Recovery Drive ระบุว่าไดร์ฟกู้ข้อมูลพร้อมใช้งาน
 8. จัดเก็บไดร์ฟกู้คืนระบบไว้ในที่ปลอดภัย

การใช้ไดร์ฟ USB กู้ข้อมูลใน Windows 10

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ไดร์ฟ USB กู้ข้อมูล:
 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 2. เสียบไดร์ฟ USB กู้ข้อมูลที่พอร์ต USB จากคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดคอมพิวเตอร์กลับขึ้นมาใหม่
 3. กด F11 ทันทีที่คอมพิวเตอร์เปิดทำงานจนกว่าระบบจะโหลด System Recovery ขึ้นมา
 4. คลิกเลือกภาษาสำหรับแป้นพิมพ์
  ใช้หัวข้อต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

การกู้ระบบ

สามารถใช้จุดกู้ข้อมูลที่บันทึกไว้ใน PC เพื่อเปิด Microsoft System Restore และกู้คืนระบบคอมพิวเตอร์เป็นสถานะก่อนหน้า ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด System Restore:
 1. คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
 2. จากหน้าจอ Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) คลิก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง) จากนั้นคลิก System Restore (กู้คืนระบบ)
 3. คลิกเลือกระบบปฏิบัติการ (Windows 10)
  การคืนค่าระบบจะเปิดขึ้น
 4. คลิก Next (ถัดไป)
  เลือกจุดกู้คืนข้อมูล จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 5. คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อกู้คืนคอมพิวเตอร์ไปยังจุดกู้ข้อมูลที่ต้องการ
  ดูคำแนะนำสำหรับ System Restore จากเอกสารให้บริการของ HP ในหัวข้อ การใช้ Microsoft System Restore (Windows 10, 8)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย