ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - เซฟโหมด (Windows 10, 8)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10 หรือ Windows 8
เซฟโหมดคือโหมดวินิจฉัยที่ช่วยให้คุณใช้ Windows ร่วมกับไดรเวอร์พื้นฐาน หากคุณพบปัญหาใน Windows การรีสตาร์ทในเซฟโหมดจะให้คุณสามารถดำเนินการและแก้ไขปัญหาต่อไปได้ Safe Mode จะไม่ติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ
ใน Safe Mode, Windows อาจดูแตกต่างออกไป เนื่องจาก Safe Mode ใช้ระบบประมวลผลกราฟิกขั้นพื้นฐานสำหรับแสดงผล คำว่า Safe Mode จะปรากฏขึ้นที่มุมของหน้าจอทั้งสี่มุม
บันทึก
กราฟิกและข้อมูลในเอกสารชุดนี้อาจแตกต่างกันไปเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับ Windows เวอร์ชั่นที่คุณใช้

การเข้า Safe Mode จาก Windows

เลือกระบบปฏิบัติการเพื่อดูขั้นตอนในการเข้าสู่ Safe Mode
 1. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • Windows 10: ค้นหาและเปิด Recovery options (ตัวเลือกการกู้คืน)
  • Windows 8: ค้นหาและเปิด PC Settings (ค่าปรับตั้ง PC) คลิก Update & recovery (อัพเดตและการกู้คืน) แล้วคลิก Recovery (การกู้คืน)
 2. จาก Advanced startup (การเริ่มทำงานขั้นสูง) คลิกที่ Restart now (รีสตาร์ทตอนนี้)
 3. คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
  คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา) จากหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก)
 4. คลิก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 5. โปรดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • Windows 10: คลิก See more recovery options (ดูตัวเลือกการกู้คืนเพิ่มเติม) แล้วคลิก Startup Settings (การตั้งค่าการเริ่มต้น)
  • Windows 8: คลิก Startup Settings (ค่าเริ่มการทำงาน)
 6. คลิก Restart (รีสตาร์ท)
   การคลิกที่ปุ่ม Restart (รีสตาร์ท) จากหน้าจอ Startup Settings (ค่าการเริ่มการทำงาน)
  คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท และหน้าจอ Startup Settings (การตั้งค่าการเริ่มต้น) จะเปิดขึ้นและแสดงตัวเลือกการเริ่มต้นต่างๆ
 7. เลือกตัวเลือกเซฟโหมดที่ต้องการจากเมนู Startup Settings (การตั้งค่าการเริ่มต้น):
  • กดปุ่ม F4 เพื่อเลือก Enable Safe Mode (เปิดเซฟโหมด) เซฟโหมดจะเริ่มต้นการทำงานใน Windows โดยใช้ไดรเวอร์และบริการที่น้อยที่สุด
  • กด F5 เพื่อ Enable Safe Mode with Networking (เปิดใช้เซฟโหมดพร้อมระบบเครือข่าย) เซฟโหมดแบบมีเครือข่ายจะเริ่มต้น Windows ในเซฟโหมดและอนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายของคุณ
  • กดปุ่ม F6 เพื่อเลือก Enable Safe Mode with Command Prompt (เปิดเซฟโหมดพร้อมคอมมานด์พรอมท์) เซฟโหมดแบบพร้อมท์คำสั่งจะเริ่มต้น Windows ในเซฟโหมดที่มีพร้อมท์คำสั่ง โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญ IT เท่านั้นที่จะใช้โหมดนี้
   หน้าจอ Startup Settings (ค่าเริ่มการทำงาน) สำหรับเลือกตัวเลือกเริ่มการทำงานต่าง ๆ
 8. ลงชื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้ชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ
  บันทึก
  คุณจะต้องกรอกชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณเพื่อล็อกอินใน Safe Mode คุณไม่สามารถล็อกอินโดยใช้วิธีอื่นได้ เช่น หมายเลขรหัสส่วนบุคคล (PIN) หรือตัวอ่านลายนิ้วมือ
  คอมพิวเตอร์จะเริ่มการทำงานใน Safe Mode
 9. หลังจากแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น ให้ออกจาก Safe Mode โดยกด Start (เริ่ม)
 10. คลิก Power (ปุ่มเปิด/ปิด) จากนั้นเลือก Restart (รีสตาร์ท)
  คอมพิวเตอร์สตาร์ทตามปกติ

การเข้าสู่ Safe Mode จากนอก Windows

หาก Windows ไม่สามารถเริ่มทำงานได้ตามปกติ คุณอาจได้รับแจ้งให้เริ่มการทำงานในโหมดกู้ข้อมูล หากเกิดกรณีนี้ขึ้น หน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จะปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ปิดคอมพิวเตอร์ เปิดคอมพิวเตอร์และกด esc ซ้ำ ๆ กันจนเมนู Startup (การเริ่มทำงาน) เปิดขึ้นมา เริ่มใช้การกู้คืนระบบโดยกด F11 แล้วใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิด Windows ในเซฟโหมด
 1. เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์ จากนั้นในหน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) ให้คลิกที่ Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
  แก้ไขปัญหาที่เลือกในหน้าต่างตัวเลือกขั้นสูง
 2. คลิก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 3. คลิก Startup Settings (ค่าเริ่มการทำงาน) หากตัวเลือก Startup Settings (การตั้งค่าการเริ่มต้น) ไม่ปรากฏขึ้นมา ให้ทำตามขั้นตอนในส่วน การเข้าเซฟโหมดโดยไม่ต้องผ่านการตั้งค่าการเริ่มต้น
  Startup Settings (ค่าการเริ่มทำงาน) ซึ่งถูกเลือกไว้ในหน้าต่าง Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 4. คลิก Restart (รีสตาร์ท)
   หน้าจอ Startup Settings (ค่าเริ่มการทำงาน) โดยกดเลือกปุ่ม Restart (รีสตาร์ท) ไว้
  คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ท และหน้าจอ Startup Settings (การตั้งค่าการเริ่มต้น) จะเปิดขึ้นและแสดงตัวเลือกการเริ่มต้นต่างๆ
 5. เลือกตัวเลือกเซฟโหมดที่ต้องการจากเมนู Startup Settings (การตั้งค่าการเริ่มต้น):
  • กดปุ่ม F4 เพื่อเลือก Enable Safe Mode (เปิดเซฟโหมด) เซฟโหมดจะเริ่มต้นการทำงานใน Windows โดยใช้ไดรเวอร์และบริการที่น้อยที่สุด
  • กด F5 เพื่อ Enable Safe Mode with Networking (เปิดใช้เซฟโหมดพร้อมระบบเครือข่าย) เซฟโหมดแบบมีเครือข่ายจะเริ่มต้น Windows ในเซฟโหมดและอนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายของคุณ
  • กดปุ่ม F6 เพื่อเลือก Enable Safe Mode with Command Prompt (เปิดเซฟโหมดพร้อมคอมมานด์พรอมท์) เซฟโหมดแบบพร้อมท์คำสั่งจะเริ่มต้น Windows ในเซฟโหมดที่มีหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง โดยทั่วไปผู้เชี่ยวชาญ IT เท่านั้นที่จะใช้โหมดนี้
   หน้าจอ Startup Settings (ค่าเริ่มการทำงาน) ซึ่งแสดงตัวเลือกเริ่มการทำงานต่างๆ ที่มี
 6. เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลือกประเภทภาษาของแป้นพิมพ์ แล้วลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
  บันทึก
  คุณจะต้องกรอกชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณเพื่อล็อกอินใน Safe Mode คุณไม่สามารถล็อกอินโดยใช้วิธีอื่นได้ เช่น หมายเลขรหัสส่วนบุคคล (PIN) หรือตัวอ่านลายนิ้วมือ
  คอมพิวเตอร์จะเปิดเดสก์ทอปขึ้นมาใน Safe Mode (เซฟโหมด)
 7. หลังจากแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้น ให้ออกจาก Safe Mode โดยกด Start (เริ่ม)
 8. คลิก Power (ปุ่มเปิด/ปิด) จากนั้นเลือก Restart (รีสตาร์ท)
  คอมพิวเตอร์สตาร์ทตามปกติ

การเข้าสู่ Safe Mode (เซฟโหมด) โดยไม่ผ่าน Startup Settings (ค่าเริ่มการทำงาน)

ในบางกรณี ตัวเลือกการตั้งค่าการเริ่มต้นไม่ปรากฏขึ้น เปิด Windows ในเซฟโหมดโดยใช้พร้อมท์คำสั่ง
 1. เปิดคอมพิวเตอร์และกด esc ซ้ำ ๆ กันจนเมนู Startup (การเริ่มทำงาน) เปิดขึ้นมา
 2. เริ่ม System Recovery โดยกด F11 เลือกเค้าโครงแป้นพิมพ์เมื่อได้รับแจ้ง
 3. หน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จะเปิดขึ้นมา คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
 4. คลิก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 5. คลิก Command Prompt (คอมมานด์พรอมท์) เพื่อเปิดหน้าต่าง Command Prompt (คอมมานด์พรอมท์) คุณอาจต้องเลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณ และป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อดำเนินการต่อ
  คอมมานด์พรอมท์ซึ่งถูกเลือกไว้ใน Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 6. ป้อนคำสั่งสำหรับตัวเลือกเซฟโหมดที่คุณต้องการ กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
  • เปิดใช้เซฟโหมด - พิมพ์:
   bcdedit /set {default} safeboot minimal จากนั้นกด Enter
  • เปิดใช้เซฟโหมดพร้อมเครือข่าย - พิมพ์:
   bcdedit /set {default} safeboot network จากนั้นกด Enter
  • เปิดใช้เซฟโหมดพร้อมคอมมานด์พรอมท์ - พิมพ์:
   bcdedit /set {default} safeboot minimal และกด Enter แล้วพิมพ์:
   bcdedit /set {default} safebootalternateshell yes จากนั้นกด Enter
  The operation completed successfully (การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์) ปรากฏขึ้นเมื่อคุณป้อนคำสั่งถูกต้อง
   เปิดใช้ Safe Mode (เซฟโหมด) จาก Command Prompt (คอมมานด์พรอมท์)
 7. ปิดหน้าต่าง Command Prompt (คอมมานด์พรอมท์) โดยคลิกที่เครื่องหมาย X ที่มุมด้านขวาบน
 8. หน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จะเปิดขึ้นมา เลือก Continue (ดำเนินการต่อ) และลงชื่อเข้าใช้ Windows โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
  บันทึก
  คุณจะต้องกรอกชื่อและรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ Windows ของคุณเพื่อล็อกอินใน Safe Mode คุณไม่สามารถล็อกอินโดยใช้วิธีอื่นได้ เช่น หมายเลขรหัสส่วนบุคคล (PIN) หรือตัวอ่านลายนิ้วมือ
  คอมพิวเตอร์จะเปิดเดสก์ทอปขึ้นมาใน Safe Mode (เซฟโหมด)

การออกจาก Safe Mode

โดยส่วนใหญ่สามารถออกจากเซฟโหมดโดยรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หากเข้าสู่เซฟโหมดผ่านพร้อมท์คำสั่ง การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์จะไม่ออกจากเซฟโหมด

ดูวิดีโอการออกจากเซฟโหมดใน Windows 8

 1. ปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นเปิดคอมพิวเตอร์และกด esc ซ้ำ ๆ จนกระทั่ง Startup Menu (เมนูเริ่มต้น) จะเปิดขึ้น
 2. เริ่ม System Recovery โดยกด F11 เลือกประเภทภาษาแป้นพิมพ์ของคุณเมื่อได้รับแจ้ง
 3. หน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จะเปิดขึ้นมา คลิก Troubleshoot (แก้ไขปัญหา)
 4. คลิก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 5. คลิก Command Prompt (คอมมานด์พรอมท์) เพื่อเปิดหน้าต่าง Command Prompt (คอมมานด์พรอมท์) คุณอาจต้องเลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณ และป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อดำเนินการต่อ
  เลือก Startup Settings (ค่าการเริ่มทำงาน) ไว้ในหน้าต่าง Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)
 6. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อออกจาก Safe Mode:
  bcdedit /deletevalue {default} safeboot จากนั้นกด Enter
   Command Prompt (คอมมานด์พรอมท์) พร้อมคำสั่ง Exit Safe Mode (ออกจากเซฟโหมด)
 7. ปิดหน้าต่าง Command Prompt (คอมมานด์พรอมท์) โดยคลิกที่เครื่องหมาย X ที่มุมด้านขวาบน
 8. หน้าจอ Choose an option (เลือกตัวเลือก) จะเปิดขึ้นมา เลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  คอมพิวเตอร์สตาร์ทตามปกติ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย