ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์ผ่านอุปกรณ์พกพาระบบ Windows 10

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตระบบ Windows 10 Mobile
การพิมพ์จากอุปกรณ์พกพาระบบ Windows 10 กับเครื่องพิมพ์ HP หลากหลายเครื่องผ่านระบบการพิมพ์ในตัว

พิมพ์ผ่านอุปกรณ์พกพาระบบ Windows 10

พิมพ์อีเมล ภาพ เอกสาร หรือหน้าเว็บจากอุปกรณ์ระบบ Windows 10 Mobile ไปยังเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ
 1. เครื่องพิมพ์จะต้องเชื่อมต่อผ่านสาย (Ethernet) หรือกับเครือข่ายไร้สายที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้เครือข่ายเดียวกับอุปกรณ์ระบบ Windows 10 Mobile ของคุณ
  • หากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่อสาย (Ethernet) ให้ตรวจสอบสายและไฟสถานะที่พอร์ต Ethernet ของเครื่องพิมพ์ หากไฟการเชื่อมต่อสีเขียวติดค้าง ไฟแสดงการทำงานสีส้มควรติดกะพริบขณะต่อสายอยู่
  • หากคอมพิวเตอร์ต่อแบบไร้สาย ระบบไร้สายจะต้องเปิดทำงาน และเครื่องพิมพ์ต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ
   เครื่องพิมพ์บางรุ่นจะมีไอคอนไร้สาย และไฟสีน้ำเงินจะติดสว่างที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ ไฟสถานะจะต้องติดสว่างไม่ใช่ติดกะพริบ
 2. จากอุปกรณ์ระบบ Windows 10 Mobile ของคุณ ให้เปิดค่า Wi-Fi ขึ้นมาและตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายของคุณ
 3. เปิดแอพที่มีรายการที่คุณต้องการพิมพ์ขึ้นมา
 4. กดที่ไอคอน Print (พิมพ์)
 5. จากหน้าต่างแสดงตัวอย่างการพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ ปรับค่าการพิมพ์จากนั้นกด Print (พิมพ์)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์ได้จากอุปกรณ์ระบบ Windows 10 Mobile ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย