ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet All-in-Ones - ใช้ซอฟต์แวร์ใน Windows ทำการสแกน

บทนำ

เมื่อไม่มีซอฟต์แวร์ HP Scan พร้อมใช้งาน ให้ใช้ Windows Image Acquisition (WIA) -โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่รองรับระบบเช่น Windows Fax and Scan (โทรสารและการสแกนของ Windows) เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่้อมต่อผ่านสาย USB เอกสารนี้จัดทำไว้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet All-in-One
บันทึก
คุณต้องมีเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ที่้รองรับความสามารถในการสแกนเพื่อสแกนโดยใช้คุณสมบัติ Windows Fax and Scan (โทรสารและการสแกนของ Windows)

เกี่ยวกับการสแกนหาเครือข่าย

HP LaserJet All-in-Ones ไม่รองรับการสแกน (หรือติดตั้ง) ผ่านเครือข่าย คุณสมบัติ Scan (สแกน) ใน Windows 10, Windows 8.1/8 และ Windows 7 ได้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet All-in-Ones หลังจากที่เชื่อมต่อโดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

เกี่ยวกับ HP Solution Center (ศูนย์บริการโซลูชันของ HP) และ HP Toolbox

HP LaserJet All-in-Ones ไม่รองรับคุณสมบัติสแกนไปเป็น PDF และไม่รองรับยูทิลิตี้ อย่างเช่น HP Solution Center (ศูนย์บริการโซลูชันของ HP) หรือ HP Toolbox ใน Windows

เครื่องพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง

HP LaserJet All-in-Ones มีไดร์เวอร์กการพิมพ์และการสแกนขั้นพื้นฐานที่รองรับโดยไม่มีซอฟต์แวร์ HP Scan ใน Windows 10, Windows 8.1/8 หรือ Windows 7 สำหรับเครื่องพิมพ์เหล่านี้ ให้ใช้คุณสมบัติ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ของ Windows เพื่อขอรับไดร์เวอร์การพิมพ์และการสแกนขั้นพื้นฐาน จากนั้นใช้ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อสแกนผ่านเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้:
 • เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2800, 2820 and 2840 All-in-One ซีรีส์
  บันทึก
  หากคุณมีเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 2800, 2820 or 2840 All-in-One ตัวเลือกการขายผลิตภัณฑ์เก่าเพื่อซื้อสินค้าใหม่ (Trade up) อาจมีให้บริการในลักษณะที่คุณสามารถรับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับการซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่
 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1220 All-in-One ซีรีส์
 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 3015, 3020 และ 3030 All-in-One ซีรีส์
 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 3050, 3052 และ 3055 All-in-One ซีรีส์
 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 3200 All-in-One ซีรีส์
 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 3380 All-in-One ซีรีส์
 • เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 3390 และ 3392 All-in-One ซีรีส์
หากรุ่น All-in-One รุ่นของคุณไม่อยู่ในรายการข้างต้น แสดงว่าไม่รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ Printers Not Supported in Windows (เครื่องพิมพ์ที่ไม่รองรับใน Windows)

ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดร์เวอร์ที่แนะนำ

ไดรเวอร์ Universal Print Drivers (UPDs) ไม่แนะนำให้ใช้สำหรับรุ่น All-in-Ones ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่อยู่ในรายการของ Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) ของ Windows หรือตรวจสอบจากหน้าสนับสนุนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแนะนำ:

ขั้นตอนที่สอง: สแกนใน Windows

สำหรับการสแกนใน Windows ให้ใช้ Windows Image Acquisition (WIA) -โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่รองรับระบบเช่น Windows Fax and Scan (โทรสารและการสแกนของ Windows) หรือ Paint เมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อผ่านสาย USB
บันทึก
เนื่องจากไม่มีซอฟต์แวร์ HP Scan ปุ่ม Scan to (สแกนไปที่) จะถูกปิดใช้งานบนเครืองพิมพ์แต่โปรแกรม Windows Fax and Scan (โทรสารและการสแกนของ Windows) หรือ Paint ยัง ทำงานได้

วิธีที่หนึ่ง: สแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน Windows Fax and Scan (โทรสารและการสแกนของ Windows )

สำหรับการสแกนผ่าน Windows Fax and Scan (โทรสารและการสแกนของ Windows) ทำตามขั้นตอนด้านล่าง หรือดูนี้วิดีโอ
(การสแกนด้วย Windows Fax and Scan) ที่มีคำแนะนำตัวอย่าง (ใน Windows 7)
บันทึก
หากคุณมีปัญหาในการดูวิดีโอหรือต้องการดูวิดีโอในขนาดอื่น click here (คลิกที่นี่) เพื่อเล่นวิดีโอบน YouTube
 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB และว่า เครื่องพิมพ์เปิดเครื่องอยู่
 2. วางภาพหรือเอกสารที่ต้องการสแกนบนแผ่นเรียบ หรือ ในตัวป้อน (ADF)
 3. เปิด Windows Fax and Scan (โทรสารและการสแกนของ Windows)
 4. คลิก New Scan (สแกนใหม่)
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ให้มาจาก Windows

วิธีที่สอง: สแกนจากคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม Paint

สำหรับการสแกนผ่าน Paint ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ หรือดูนี้วิดีโอ Scan with Paint (การสแกนผ่าน Paint) ที่มีคำแนะนำตัวอย่าง (ใน Windows 7)
บันทึก
หากคุณมีปัญหาในการดูวิดีโอหรือต้องการดูวิดีโอในขนาดอื่น click here (คลิกที่นี่) เพื่อเล่นวิดีโอบน YouTube
 1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB และว่า เครื่องพิมพ์เปิดเครื่องอยู่
 2. วางภาพหรือเอกสารที่ต้องการสแกนบนแผ่นเรียบ หรือ ในตัวป้อน (ADF)
 3. เปิด Paint
 4. ในหน้าต่างของโปรแกรม Paint คลิกลูกศรแสดงรายการติดกับไอคอนเมนู () แล้ว เลือก From scanner or camera (จากสแกนเนอร์หรือกล้องถ่ายรูป)
 5. ในหน้าต่าง Select Device (เลือกอุปกรณ์) ตรวจสอบว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ และจากนั้น คลิก OK (ตกลง)
 6. ในหน้าต่าง Scan (สแกน) คลิก Scan (สแกน)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย