ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet - ไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์รองรับสำหรับ Windows 10

ใช้เอกสารนี้เพื่อค้นหาไดรเวอร์ LaserJet ที่แนะนำสำหรับ Windows 10 หลังจากการกำหนดไดร์เวอร์ที่ถูกต้องแล้ว คลิกที่ลิงค์ในคอลัมน์ Recommended solution (แนวทางที่แนะนำ) เพื่อไปยังเอกสารสนับสนุนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับคำแนะนำ หรือไปที่www.hp.com/go/supportเพื่อดาวน์โหลดไดร์เวอร์
ข้อมูลนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ LaserJet เท่านั้น สำหรับชนิดของเครื่องพิมพ์ HP เช่น DeskJet, Officejet หรือ Photosmart ให้ไปที่เครื่องพิมพ์ HP ที่ใช้ได้กับ Windows 10 (เครื่องพิมพ์ให้ทำงานกับ Windows 10)

เครื่องพิพม์สี HP LaserJet และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

สัญลักษณ์
= ไม่มี
= มี
= มีพร้อมข้อจำกัด
= การเชื่อมต่อ USB
= การเชื่อมต่อเครือข่าย
= การเชื่อมต่อไร้สาย

N/A =ไม่ได้ใช้
Windows Mobile
Windows 10
ข้อกำหนดความเข้ากันได้
เดสก์ทอป โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต
ผู้ดูแลระบบ
HP LaserJet ซีรีส์
การสนับสนุนทางโทรศัพท์*
รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต
โซลูชั่นที่แนะนำ
ติดตั้งการเชื่อมต่อ
สแกนการเชื่อมต่อ10
โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11
โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
ไดร์เวอร์ ตระกูล Color LaserJet (เฉพาะเครื่องพิมพ์)
17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
Color LaserJet 5
17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
Color LaserJet 5m
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
100/M175 MFP
*1
M170/
M176 MFP
M177 MFP
*1
200/M251
*1
ไม่มีข้อมูล
M252
*1
9
ไม่มีข้อมูล
200 M276 MFP
*1
M277 MFP
*1
9
300/M351
LJ 300-400
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
HP LaserJet ซีรีส์
การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
300 M375 MFP
LJ 300-400
*1
400/M451
LJ 300-400
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
400 M475 MFP
LJ 300-400
*1
400 M476 MFP
*1
500/M551
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
M552
*1
9
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
M553
*1
9
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
500 M570 MFP
*1
ไม่มีข้อมูล

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
500/M575 MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
500/M575c flow MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M651 MFP
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
M680 MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M750
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
700/M775 MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M855
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
M880 flow MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
1500
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1600
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2500
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
UPD3,7,18
2550
*1
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2600n
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2605
*1
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2700
*1
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
3000
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
3500
แนวทางแก้ไขปัญหา64 บิตเท่านั้น
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
3550
แนวทางแก้ไขปัญหา64 บิตเท่านั้น
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
3600
แนวทางแก้ไขปัญหา64 บิตเท่านั้น
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
3700
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
3800
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
In OS1,5
UPD3,5,7,18
4500
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4550
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
4600
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4610n
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4650
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4700
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4730 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
5500
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5550
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
8500
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
8550 MFP
8550
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
9085mfp
9500
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
9500 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
9850mfp
CM1015 MFP
CM1017 MFP
*1
UPD3,7,18
In OS1
CM1312 MFP
*1
UPD3,7,18
In OS1
CM1410 / CM1415 MFP
*1
CM2320 MFP
*1
UPD3,7,18
In OS1
CM3530 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
CM4540 MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
CM4730 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
CM6030 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
CM6040 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
CM8000 MFP
CM8050 MFP
CM8060 MFP
(Edgeline)
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
CP1020/
CP1025
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP1210
CP1213
CP1214
CP1215
CP1216
CP1217
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP1510
CP1514
CP1515
CP1518
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP1520 / CP1525
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP2020 / CP2025
*1
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP3505
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP3520
CP3525
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
CP4005
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP4020/
CP4025
64 บิต
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP4520 /
CP4525
64 บิต
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP5220 /
CP5225
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP5520/
CP5525
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
CP6015
*1
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เครื่องพิพม์ HP LaserJet และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

สัญลักษณ์
= ไม่มี
= มี
= มีพร้อมข้อจำกัด
= การเชื่อมต่อ USB
= การเชื่อมต่อเครือข่าย
= การเชื่อมต่อไร้สาย

N/A =ไม่ได้ใช้
Windows Mobile
Windows 10
ข้อกำหนดความเข้ากันได้
เดสก์ทอป โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต
ผู้ดูแลระบบ
HP LaserJet ซีรีส์
การสนับสนุนทางโทรศัพท์*
รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต
โซลูชั่นที่แนะนำ
ติดตั้งการเชื่อมต่อ
สแกนการเชื่อมต่อ10
โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11
โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
LaserJet
Plus
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไดร์เวอร์ตระกูล LaserJet
(เฉพาะเครื่องพิมพ์)
พอร์ตอนุกรม17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
II
17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
IId
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
IIp / IIp Plus
พอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตขนาน17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
IIId
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
III / IIIp
พอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตขนาน17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
IIIsi
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4 / 4 plus
17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4m / 4m Plus
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4LC / 4LJ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4L / 4mL
พอร์ตขนาน17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4mp / 4p
พอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตขนาน17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4si
4si mx /
4mv / 4v
17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5m / 5n
17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5
พอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตขนาน17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5se
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5L
5mp / 5p
พอร์ตขนาน17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5L พิเศษ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5si / 5si mx
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5si mopier
6L
6mp / 6p
17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
6L Pro
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
100/
M125 MFP
M126 MFP
M127 MFP
M128 MFP
*1
M275
(Topshot)
*1
240 mopier
320 mopier
400/M401
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
400/M425 MFP
*1
400/M435 MFP
*1
500 Plus
M521 MFP
*1
500/M525 MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
500/M525c flow MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
600/M601
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
600/M602
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
600/M603
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
M604
*1
9
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
M605
*1
9
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
M606
*1
9
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
M630 MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M630 flow MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
Pro M701
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
700/M706
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
700/M712
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
700/M725
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
M806
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
M830
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
1000
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1005
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1010
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1012
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1015
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1018
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1020
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1022
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1100
พอร์ตอนุกรมหรือพอร์ตขนาน17
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1150
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1160
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1200
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1300
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
1320
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
UPD3,5,7,18
2000
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2100
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2200
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2300
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2300L
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2400/2410
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
2420
2430
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
3300 MFP
3320n MFP
UPD3,7,18
3300 MFP
3310 MFP
3330 MFP
4000
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4050
4050se
4050t
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4050n
4050tn
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4100
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4100 MFP /
4101 MFP
UPD3,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
4200
4200L
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4240
4240n
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
In OS1,5
4250
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4300
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
4345 MFP
UPD3,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
4350
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5000
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5100
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5200
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5200L
5200LE
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
5200 LX
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
In OS1,5

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
8000
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
8000 MFP
UPD3,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
8100
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
8100 MFP
UPD3,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
8150
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
8150 MFP
UPD3,7,18
17
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
9000
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
9000 MFP
9000L MFP
UPD3,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
9040
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
9050
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
9040 MFP
9050 MFP
UPD3,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
9055mfp
UPD3,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
9065mfp
UPD3,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M1005 MFP
M1120 MFP
22
M1132 MFP
M1132s MFP
*1
M1136 MFP
*1

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
M1210 MFP
M1212 MFP
*1
M1213 MFP
M1219 MFP
*1
M1214 MFP
*1
M1216 MFP
*1
M1217 MFP
M1218 MFP
*1
M1319 MFP
M1522 MFP
*1
UPD3,7,18
M1530 / M1536 MFP
M153x
*1
M2727 MFP
*1
UPD3,7,18
M3027 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M3035 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M4345 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M4555 MFP
*1
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
M5025 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M5035 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
M9040 MFP
M9050 MFP
UPD3,5,7,18
EWS13 หรือแผงควบคุมบนหน้าจอ
P1000
P1005
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1006
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1007
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1008
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1100
P1102
P1102s
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1102w
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1104
P1106
P1107
P1108
P1109
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1500
P1505
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1505n
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1560/
P1566
P1567
P1568
P1569
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P1600/
P1606
P1607
P1608
P1609
*1
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

HP LaserJet ซีรีส์

การสนับสนุนทางโทรศัพท์*

รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต

โซลูชั่นที่แนะนำ

ติดตั้งการเชื่อมต่อ

สแกนการเชื่อมต่อ10

โซลูชั่นการสแกน/ส่ง11

โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
P2010
P2014
In OS1,20
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P2014n
In OS1,20
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P2015
P2015d
*1
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P2015dn
P2015n
P2015x
*1
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P2035
In OS1,20
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P2050 / P2055
P205x
*1
UPD3,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P3004
P3005
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P3011/
P3015
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P4010/
P4014
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P4015
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
P4510/
P4515
UPD3,5,7,18
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

HP LaserJet และ Color LaserJet All-in-Ones

สัญลักษณ์
= ไม่มี
= มี
= มีพร้อมข้อจำกัด
= การเชื่อมต่อ USB
= การเชื่อมต่อเครือข่าย
= การเชื่อมต่อไร้สาย

N/A =ไม่ได้ใช้
เครื่องพิมพ์รุ่นเก่าต่อไปนี้มีบริการสนับสนุนการพิมพ์อย่างเดียวที่ระบุไว้ ใช้ทั้งไดร์เวอร์ In OS หรือ UPD เครื่องไว้ ไดร์เวอร์ In OS จะติดตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อสาย USB จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ หากไม่แล้ว หรือติดตั้งบนเครือข่าย ใช้ Add Printer Wizard จากอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
บันทึก
ขณะที่เครื่องพิมพ์ LaserJet ส่วนใหญ่รองรับการสแกนเครือข่าย เครื่องพิมพ์ต่อไปนี้จะไม่รองรับระบบสแกนผ่านเครือข่าย ไม่รองรับคุณสมบัติ Scan to PDF และไม่รองรับยูทิลิตี้ HP Solution Center ใน Windows 8 และรุ่นใหม่กว่า
Windows Mobile
Windows 10
ข้อกำหนดความเข้ากันได้
เดสก์ทอป โน้ตบุ๊ก และแท็บเล็ต
ผู้ดูแลระบบ
HP LaserJet ซีรีส์
การสนับสนุนทางโทรศัพท์*
รองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและแท็บเล็ต
โซลูชั่นที่แนะนำ
ติดตั้งการเชื่อมต่อ
สแกนการเชื่อมต่อ10
โซลูชั่นสแกน/บันทึก11
โซลูชั่น Windows 10 อื่น ๆ
1100/1100A
1220
สี 2800
2820
2830
2840
3015
3020
3030
UPD3,7,18
3050
3052
3055
UPD3,7,18
3100
3150
3200
UPD3,7,18
3380
3390
3392
UPD3,7,18

ประเภทของไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์

เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีตัวเลือกไดร์เวอร์หลายตัวสำหรับใช้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ประเภทการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ และการมีพร้อมใช้งาน:
 • โซลูชั่นทั้งหมด- โซลูชั่นการทั้งหมดจะเป็นไดร์เวอร์แบบกำหนดเอง และ/หรือซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เลือก 'ไดร์เวอร์ตัวเต็มของ HP' หรือ ' ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ตัวเต็มของ HP ' นำเสนอโซลูชั่นทั้งหมดรวมทั้งซอฟต์แวร์ทำงานทั้งหมดและคุณสมบัติขั้นสูงสุดสำหรับเครื่องพิมพ์ และไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ HP เพิ่มเติม แนะนำหากมี ผลิตภัณฑ์ตัวเต็มจะมีอยู่ในแผ่น HP Windows 10 CD/DVD ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ใหม่ หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.hp.com/support สามารถติดตั้งผ่าน USB หรือเครือข่าย
 • ไดร์เวอร์พื้นฐาน PCL6 - ไดรเวอร์ PCL6 ใช้ทรัพยากรของเครื่องพิมพ์ (โปรเซสเซอร์และหน่วยความจำภายใน) เพื่อประมวลผลคำสั่งพิมพ์ นี่เป็นไดร์เวอร์แบบพิเศษที่จัดทำสำหรับเครื่องพิมพ์เฉพาะรุ่นที่รองรับ PCL 6 อย่าสับสนกับ UPD PCL 6 ข้อมูลดาวน์โหลดนี้มีเผยแพร่เฉพาะจาก www.hp.com/support สามารถใช้เพื่อจัดหาซอฟต์แวร์การพิมพ์พื้นฐานหรือซอฟต์แวร์พิมพ์/สแกน เปิดใช้ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพิ่มเติมนอกเหนือจากไดร์เวอร์ที่รวม In OS หรือ Windows Update สามารถติดตั้งผ่าน USB หรือเครือข่าย
 • ไดรเวอร์แบบโฮสต์พื้นฐาน - ไดร์เวอร์แบบโฮสต์พื้นฐานใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (ของโฮสต์) เพื่อประมวลผลคำสั่งพิมพ์เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB เป็นไดร์เวอร์แบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์แบบโฮสต์เพื่อให้คุณสมบัติซอฟต์แวร์การพิมพ์หรือสแกน เปิดใช้ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพิ่มเติมนอกเหนือจากไดร์เวอร์ที่รวม In OS หรือ Windows Update คล้าย ๆ กับไดร์เวอร์พื้นฐาน PCL6 ไดร์เวอร์นี้มีเผยแพร่จาก www.hp.com/support เท่านั้น นอกจากนี้ ยังรู้จักกันในชื่อไดร์เวอร์ Plug and Play เนื่องจากจะสามารถติดตั้งผ่าน USB เท่านั้น
 • ไดร์เวอร์หรือชุด Plug and Play- ไดร์เวอร์แบบโฮสต์ที่สามารถติดตั้งผ่าน USB เท่านั้น คล้าย ๆ กับตัวเลือก Basic Host-based ไดร์เวอร์นี้มีเผยแพร่ใน www.hp.com/support เท่านั้น
 • HP Universal Print Driver (UPD) -ไดรฺเวอร์ HP Universal Print เป็นไดร์เวอร์สำหรับ Windows ที่ถูกสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกและทำให้การติดตั้งเครื่องพิมพ์ทำได้ง่ายขึ้นในระบบแวดล้อมของธุรกิจที่จัดการได้ (IT) โดยป้อนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ตัวเดียวแบบกระจายตัวได้ซึ่งสามารถใช้กับรุ่นของเครื่องพิมพ์หลายรุ่น 7สำหรับผู้ใช้ Windows ที่ต้องการไดร์เวอร์โดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์พิเศษ หรือไม่มีตัวติดตั้ง ขอแนะนำให้ใช้ไดร์เวอร์ HP Universal Print Driver สามารถติดตั้งผ่าน USB หรือเครือข่าย แต่โดยทั่วไปใช้การติดตั้งผ่านเครือข่าย
  บันทึก
  ไดร์เวอร์ HP Universal Print Driver สำหรับ Windows PCL6 เป็นไดร์เวอร์ที่แนะนำสำหรับความต้องการพิมพ์ส่วนใหญ่ ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นในสำนักงานทั่วไปเช่นแอพพลิเคชั่นการประมวลผลคำ หรือแอพพลิเคชั่นตารางคำนวณ ฯลฯ เครื่องพิมพ์ต้องมีฟังก์ชั่นการพิมพ์ PostScript (PS) เพื่อใช้กับไดร์เวอร์ HP Universal Print สำหรับ Windows PostScript ใช้รุ่น PostScript สำหรับงานต่อไปนี้:
  • เมื่อใช้เครื่องพิมพ์ PostScript
  • ขณะพิมพ์จาก Adobe หรือแอพพลิเคชั่นเชิงกราฟิกสูงอื่น ๆ
  • ขณะพิมพ์เอกสารที่ประกอบด้วยจำนวนของกราฟิกและมาโครจะนวนมาก
  • ขณะพิมพ์งานในสภาพแวดล้อมผสมผสาน เช่น พิมพ์จากแอพพลิเคชั่นทั้งบนแอพพลิเคชั่นของ Windows และ Macintosh
 • Windows Update - ในกรณีทั่วไป จะรวมไปถึงคุณสมบัติตัวเต็ม ไดร์เวอร์เฉพาะเครื่องพิมพ์ใน Windows Update สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 10 (OS) สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นเก่า ไดร์เวอร์นี้จะรองรับฟังก์ชันการทำงานพิมพ์เฉพาะ (ไม่มีคุณสมบัติในการสแกน) เครื่องพิมพ์บางตัวจะสามารถรองรับ WIA พื้นฐานได้อีกด้วย ใช้อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์เพื่อเรียกใช้ Windows Update และขอรับไดร์เวอร์และโปรแกรมอัพเดตล่าสุด
 • ระบบปฏิบัติการในตัว (In-OS) - ไดร์เวอร์พื้นฐานแบบพิมพ์เท่านั้น (ไม่มีการสแกน) รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 (OS) เพื่อให้คุณสมบัติซอฟต์แวร์การพิมพ์ที่จำกัด บางคุณสมบัติขั้นสูงของอาจไม่สามารถมีพร้อมให้ใช้ สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น เหล่านี้เป็นตัวเลือกไดร์เวอร์ที่มีเท่านั้น เหมาะที่สุดในการใช้เมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือเมื่อไม่มีโซลูชั่นอื่น ๆ ในกรณีของเครื่องพิมพ์ All-in-One ตัวเลือกนี้จะถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า UPD
 • ชุดไดร์เวอร์ Point and Print- มักใช้โดยผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่ไอทีเพื่ออนุญาตให้ทำปฏิสัมพันธ์โต้ตอบแบบ Point and Print ระหว่างระบบปฏิบัติการที่ต่างกัน สามารถใช้เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์แบบแชร์ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์บนเครือข่ายเพื่อชี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่แชร์ร่วมกันจากไคลเอนท์เครือข่ายได้
  บันทึก
  ตัวเลือกนี้มีให้เลือกสำหรับลูกค้าแบบ Enterprise แต่ไม่อยู่ในเอกสารชุดนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดไดร์เวอร์ Point and Print เข้าไปที่www.hp.com/go/upd
 • ซอฟต์แวร์ HP ePrint - ซอฟต์แวร์ HP ePrint ให้ความสามารถในการพิมพ์แบบไร้สายจากเดสก์ทอปหรือโน้ตบุ๊กบน Windows หรือ Mac ไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรงแบบไร้สายที่เปิดใช้งาน ePrint ได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือระบบ cloud ของ HP จากภายในแอพพลิเคชั่นที่ใช้มาตรฐานแบบไฟล์> พิมพ์ มีไดร์เวอร์สำหรับ Windows และการทำงานของ .pdf workflow สำหรับเครื่อง mac ใช้ซอฟต์แวร์ ePrint เพื่อพิมพ์เอกสารหรือภาพผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยการส่งอีเมลจากอุปกรณ์ที่เปิดใช้อีเมลได้ จากที่ตั้งใด ๆ ไปยังที่อยู่อีเมล์ที่กำหนดให้ของเครื่องพิมพ์ HP ที่เชื่อมต่อเว็บ

เชิงอรรถ

เชิงอรรถ
*
ใช้ไดร์เวอร์ที่รวมอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows Mobile
1
ไดร์เวอร์ In-OS จะรวมอยู่ใน Windows และติดตั้งอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ หรือเมื่อเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบไม่กำหนดโดเมนที่มีอุปกรณ์ไม่เกิน 30 ตัว ติดตั้งตัวเลือกนี้ด้วยตัวเองโดยใช้ Add Printer Wizard ใน Windows Devices and Printers ดูคำแนะนำได้จากหัวข้อ ติดตั้งไดร์เวอร์ Windows สำหรับเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายใน Windows 10
2
Windows Update จะติดตั้งไดร์เวอร์อัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากบริษัทจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือ Windows Update กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบระบบ
3
ไดร์เวอร์ Universal Print Driver (UPD) ให้การสนับสนุนการพิมพ์โดยเฉพาะ (ไม่มีการสแกนหรือส่งแฟกซ์) ไดร์เวอร์ UPD มีตัวติดตั้งที่เปิดใช้งานการติดตั้งได้ทั้งในโหมดแบบเก่า หรือโหมดไดนามิค
4
ไดร์เวอร์ตัวเต็มหรือโซลูชั่นทั้งหมดจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่ เมื่อใช้การเชื่อมต่อผ่านการโทรศัพท์ ขอแนะนำให้ดาวน์โหลดตัวเลือก พื้นฐาน, PLC6, แบบโฮสต์ หรือPlug and Play หากมีตัวเลือก หรือสั่งโซลูชั่นในแบบแผ่น CD ถ้ามี สำหรับการตรวจสอบ ให้คลิกที่ลิงค์ในคอลัมน์โซลูชั่นแนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์
5
เครื่องพิมพ์ต้องติดตั้งครั้งแรกสำหรับไฟล์.msi จากwww.hp.com/supportHP LaserJet USB (DOT4) ไดร์เวอร์สื่อสารสำหรับ Windowsเพื่อติดตั้งผ่านการเชื่อมต่อ USB โดยปกติ ไดร์เวอร์นี้ควรติดตั้งอัตโนมัติเว้นแต่ Windows Update ถูกปิดใช้งาน หรือไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เรียกใช้ Windows Update เพื่อรับและติดตั้งไฟล์.msi และไดร์เวอร์ตัวล่าสุดแบบอัตโนมัติ
6
เครื่องพิมพ์รองรับการใช้โซลูชั่นที่แนะนำอย่างสมบูรณ์ซึ่งให้ซอฟต์แวร์การพิมพ์และสแกน
7
Windows 10 รองรับกับไดร์เวอร์ HP Universal Print Driver (UPD) เวอร์ชัน 6.1 และรุ่นใหม่ที่มีกำหนดเวลาเผยแพร่ออกมาในฤดูใบไม้ร่วงปี 2015 ได้แก่เวอร์ชัน PCL 6 และ PostScript UPD PCL 5 ไม่รองรับใน Windows 10
8
HP ePrint ต้องการอุปกรณ์พกพาที่มีฟังก์ชั่นการใช้อีเมลและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ HP ที่ รองรับซอฟต์แวร์ ePrint และการเชื่อมต่อแบบไร้สายกับเครือข่ายไร้สายหรือผ่านสาย (ethernet) และการลงทะเบียน ePrint แอพพลิเคชั่น ePrint ต้องการอุปกรณ์พกพา (เช่น iPhone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการของ Apple OS 3.1, 3.2, 4.0 และสูงกว่า), เครือข่ายไร้สาย และเครื่องพิมพ์ HP ซอฟต์แวร์ HP ePrint จะไม่รองรับผ่านการเชื่อมต่อ USB
9
การติดตั้งไดร์เวอร์ Windows Update สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ในปัจจุบันรองรับผ่านการเชื่อมต่อ USB เท่านั้น การติดตั้งเครือข่ายจะรองรับในอนาคตอันใกล้
10
สำหรับการสแกน ให้เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้ประเภทการเชื่อมต่อที่รองรับ เครื่องพิมพ์บางรุ่นไม่รองรับการสแกนแบบไร้สายหรือการสแกนผ่านเครือข่าย สำหรับเครื่องพิมพ์เหล่านี้ ให้ใช้การเชื่อมต่อ USB แท็บเล็ตบางรุ่นไม่รองรับการสแกน USB สำหรับแท็บเล็ตเหล่านี้ ให้ใช้การเชื่อมต่อไร้สาย เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจมีอุปกรณ์เสริมแบบไร้สายซึ่งจะเปิดใช้งานการสแกนไร้สายได้
11
ฟังก์ชั่นการรับส่งแฟกซ์จะมีให้สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น ใช้ไดร์ฺเวอร์ HP PC Send Fax Driver หรือ HP LaserJet MFP Wizard Console หากมี
12
ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้ใช้ไดร์เวอร์ In OS ดูคำแนะนำในการติดตั้งไดร์เวอร์และซอฟต์แวร์ด้วยตัวเองได้จากหัวข้อ ติดตั้งไดร์เวอร์ Windows สำหรับเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายใน Windows 10
13
ใช้ Embedded Web Server (EWS) เพื่อเปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณสมบัติการสแกน
14
อันดับแรก ให้ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง .msiไดร์เวอร์สื่อสาร HP LaserJet USB (DOT4) สำหรับ Windowsจาก www.hp.com โหลดไดร์เวอร์ HP PCL6 เข้าไปในที่จัดเก็บไดร์เวอร์ และจากนั้นต่อสาย USB
15
สำหรับการติดตั้งเครือข่าย ให้ใช้ตัวเลือก TCP/IP
16
ไดร์เวอร์พื้นฐานเป็นไดร์เวอร์การพิมพ์ PCL 6 Print หรือไดร์เวอร์ PCL 6 Print and Scan ในบางกรณี จะไม่มีอยู่ในตัวติดตั้ง (เฉพาะไดร์เวอร์) หากหลังจากคุณดาวน์โหลดและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ของตัวติดตั้งอัตโนมัติแล้วไม่เรียกโปรแกรมขึ้นมา ให้ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์โดยใช้ ตัวช่วยสร้าง Add Printer Wizard จากอุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
17
พอร์ตขนานและพอร์ตอนุกรมไม่รองรับใน Windows 8 และรุ่นใหม่กว่า ตัวแปลง USB หรืออุปกรณ์เสริมระบบเครือข่ายเผื่อเลือกเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพิมพ์ และติดตั้งไดรเวอร์
18
ขณะพิมพ์จาก Internet Explorer ใน Windows 10, อาจพิมพ์ได้เพียง 1 หน้าต่อแผ่นโดยใช้หน้าเดสก์ทอปของ Tiled Modern UI Desktop สำหรับการพิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าต่อแผ่นจาก Internet Explorer ให้ใช้โหมดเดสก์ท็อป Windows แบบคลาสสิคหรือแบบดั้งเดิม หรือแก้ไขการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นใน Tiled Modern UI Desktop เปิดที่Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ เลือกPrinting preferences (ค่าปรับแต่งการพิมพ์) และจากPages per sheet (หน้าต่อแผ่น) ให้เลือกจำนวนหน้าต่อแผ่นที่ต้องการ
19
รุ่น Color LaserJet 5 and 5M เท่านั้นที่มีไดร์เวอร์ Postscript ให้ใช้ รุ่น Color LaserJet 5M ใช้ภาษา PostScript (PS) สำหรับการพิมพ์ และมีโมดูลภาษา PS ติดตั้งไว้ รุ่น Color LaserJet 5 ไม่มีโมดูลภาษา PS ติดตั้ง แต่โมดูล PS ทางเลือกให้ใช้ ไดร์เวอร์ Postscript จะไม่ทำงานร่วมกับรุ่น Color LaserJet 5 ยกเว้นในกรณีที่มีโมดูลภาษา PS ทางเลือกติดตั้งไว้ สำหรับการพิมพ์สีบนรุ่น Color LaserJet 5 ให้พิจารณาค้นเว็บสำหรับโมดูล PostScript สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ และจากนั้นขอรับไดร์เวอร์จาก Windows Update
20
ไดร์เวอร์ In OS เป็นไดร์เวอร์ของ HP ที่มีให้เฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์นี้ใน Windows 8.1 และ Windows 10
21
ระบบปฏิบัติการก่อนหน้าเช่น Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 ไม่รองรับการพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อ USB อย่างไรก็ตาม การเชื่อมต่อ USB สำหรับเครื่องพิมพ์ นี้ใน Windows 8 และรุ่นใหม่กว่าจะไม่รองรับ สำหรับการพิมพ์ใน Windows 8 และรุ่นใหม่กว่า ให้ใช้การเชื่อมต่อทั้งผ่านไดร์เวอร์ HP UPD PCL 6, UPD PS หรือไดร์เวอร์ของ HP ที่มีอยู่ใน Windows Update หรือระบบปฏิบัติการของ Microsoft (In OS)
22
สำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ (ตัวช่วย Add Printer Wizard) ดูคำแนะนำได้จากหัวข้อ ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายใน Windows
23
ไดร์เวอร์ In OS สำหรับเครื่องพิมพ์นี้รองรับเฉพาะการพิมพ์ ไม่รองรับการสแกนรวมทั้งการสแกน WIA


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย