ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - การใช้ปากกากับ Windows Ink Workspace (Windows 10)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP ระบบ Windows 10
Windows 10 รองรับฟังก์ชั่นที่เรียกว่า Windows Ink Workspace หากคุณมีปากกาดิจิตอลซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้ปากกากับแอพพลิเคชั่นต่างๆ เข่น Sticky Notes, Sketch Pad และ Screen Sketch นอกจากนี้ Windows 10 ยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่า Find my device (ค้นหาอุปกรณ์ของฉัน) ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อค้นหาปากกาของคุณที่หายไปได้
บันทึก
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Windows Ink Workspace โดยใช้นิ้วมือ (ต้องมีจอสัมผัส) หรือเมาส์ หรือแป้นพิมพ์ของคุณได้ วิธีการที่รองรับในแอพพลิเคชั่นต่างๆ ใน Windows Ink Workspace จะแตกต่างกันออกไป
เปิด Windows Ink Workspace โดยคลิกที่ไอคอน Windows Ink Workspace ที่ทาสก์บาร์
บันทึก
หากไอคอน Windows Ink Workspace ไม่ปรากฏขึ้น คลิกขวาที่พื้นที่ว่างของทาสก์บาร์ และจากนั้น คลิกที่ ปุ่ม Show Windows Ink Workspace
Windows Ink Workspace

เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลวิดีโอประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย