ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - คุณสมบัติ Print Anywhere กับแอพ HP Smart

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ไร้สายและอุปกรณ์ HP ที่ใช้แอพ HP Smart
Print Anywhere เป็นคุณสมบัติของแอพ HP Smart คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์พกพาระบบ Android หรือ iOS หรือคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 หรือ macOS เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์และส่งงานพิมพ์เมื่อคุณอยู่ห่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ หากคุณมีเครื่องพิมพ์ HP + คุณสามารถส่งงานพิมพ์สำหรับการรับส่วนตัวที่เริ่มขึ้นเมื่อคุณตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์อยู่ในเครื่องพิมพ์หรือไม่
พิมพ์ได้ทุกที่พร้อมใช้งานสำหรับ HP + และเลือกรุ่นของเครื่องพิมพ์ HP คุณสามารถตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์รองรับการทำงานกับเครื่องพิมพ์ที่ใดก็ได้จากแอพ HP Smart

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอพ HP Smart

ดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณทำงานเข้ากับคุณสมบัติ Print Anywhere จากแอพ HP Smart หรือไม่
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Smart จาก 123.hp.com
 2. ใช้ Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ ) จากหน้าจอหลักของ HP Smart app เพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณ
 3. จากหน้าจอหลักของ HP Smart app คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดหน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์
 4. หากพิมพ์งานได้จากทุกที่หรือเปิดใช้งานการพิมพ์ที่ใดก็ตามปรากฏขึ้นภายใต้Options (ตัวเลือกการตั้งค่าหรือบริการ)
  ตัวอย่างของความเข้ากันได้ของ Print Anywhere ในแอพ HP Smart
  ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่รองรับคุณสมบัติ Print Anywhere

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งาน Print Anywhere

หาก Print Anywhere ถูกเปิดใช้งานอยู่แล้ว ให้ข้ามไปที่ Use Print Anywhere (ใช้ Print Anywhere)
เปิดใช้งานคุณสมบัติ Print Anywhere จากแอพ HP Smart อ่านหัวข้อที่ตรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ
บันทึก
พิมพ์งานได้จากทุกที่จะเปิดใช้งานอัตโนมัติกับเครื่องพิมพ์ HP + ทั้งหมดหรือเครื่องพิมพ์ HP อื่นที่มีแผนการพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: การใช้ Print Anywhere

พิมพ์จากระยะไกล ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ จากนั้นทำการถ่ายสำเนาโดยใช้กล้องของอุปกรณ์ของคุณเมื่อเชื่อมต่อกับ Print Anywhere แล้ว ใช้คุณสมบัติ Print Anywhere เมื่อคุณอยู่ไกลจากเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายระบบมือถือหรือเครือข่ายไร้สายอื่น คุณสมบัติการทำงานบางอย่างของแอพและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกับ Print Anywhere เครื่องพิมพ์ทางไกลปรากฏขึ้นใน HP Smart กับไอคอน cloud สีเขียว
ตัวอย่างสถานะเครื่องพิมพ์ใน HP Smart
 • Print (พิมพ์): เลือก Print documents (พิมพ์เอกสาร ) หรือ print PHOTO tile จาก HP Smart เพื่อพิมพ์เอกสารและภาพถ่าย สำหรับอุปกรณ์ Android และ Windows 10 ให้พิมพ์จากระยะไกลจากแอพพลิเคชั่นที่มีตัวเลือกในการพิมพ์ในเมนู ขณะพิมพ์จากแอพเครื่องพิมพ์ทางไกลจะแสดงอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ์
 • Copy (ถ่ายสำเนา) (Android/iOS เท่านั้น): เลือกแถบรายการ Copy (ถ่ายสำเนา) เพื่อถ่ายสำเนา แก้ไข และพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายจากกล้องของอุปกรณ์พกพาหรือเว็บแคมของคุณ การถ่ายสำเนาจะไม่ถูกบันทึกไว้ คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
 • ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบระดับตลับหมึกจากนั้นตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ที่มีหมึกโต้ตอบแบบทันทีสั่งซื้อตลับหมึกสถานะเครื่องพิมพ์และอีกมากมาย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Print Anywhere


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย