ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ไม่มีการเชื่อมต่อหลังจากเปลี่ยนเราเตอร์หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi

เอกสารนี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สายของ HP กับเครือข่าย Wi-Fi
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สายที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ใหม่กับเครือข่ายในกรณีที่เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือซื้อเราเตอร์ใหม่ หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย เช่น ชื่อและรหัสผ่านเครือข่าย คุณจะต้องกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ใหม่เพื่อรองรับการตั้งค่าดังกล่าวด้วย
บันทึก
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเราเตอร์ซึ่งไม่ใช่เครื่องขยายเครือข่ายแบบไร้สาย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย