ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Printers - HP ePrint App Retired (Android)

This document is about the retirement of the HP ePrint app for Android smartphones and tablets.
As of August 13, 2018, the HP ePrint app for Android devices is retired and no longer available in Google Play. Review this list of frequently asked questions for more information about the app retirement and other mobile printing options.
บันทึก
The HP ePrint app for Apple iOS devices was retired in May 2017 and is no longer available. This document applies only to the HP ePrint app for Android devices.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย