ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Printers - Printing with Google Home

This document is for HP web-connected printers and Google Home.
To print pre-formatted content such as puzzles, forms, and coloring pages, enable the HP Printer app for Google Assistant.

Step 1: Connect the HP Printer app to your HP account

Use your Android smartphone or tablet, or Apple iPad, iPhone, iPod touch to connect the HP Printer app to your HP account.

Frequently asked questions (FAQs)

Refer to these frequently asked questions for more information about printing from a Google Home device.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย