ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Printers - Printing with Amazon Alexa

This document is for HP web-connected printers, the Amazon Alexa app, and Alexa-supported devices, such as an Echo or Fire Tablet.
Enable the HP Printer skill from the Amazon Alexa app on your mobile device or computer to ask any Alexa-supported device to print your custom lists, shopping and to-do lists, and pre-formatted documents, such as puzzles, calendars, checklists, comics, and coloring pages.
บันทึก
Attention HP Instant Ink customers: Do not order cartridges through Amazon or Alexa. HP Instant Ink automatically sends cartridges when your printer tells HP you need more.
Amazon supplies replacement emails may arrive before your cartridges are depleted. You do not need to replace cartridges until you are prompted by an HP printer message. ​

Step 1: Enable the HP Printer skill

Enable the HP Printer skill and add a printer from your HP account.

Frequently asked questions (FAQs)

Refer to these frequently asked questions for more information about printing from an Amazon Alexa device.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย