ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

ผลิตภัณฑ์จาก HP ที่ผ่านการทดสอบด้วย Windows 10

ข้อมูลต่อไปนี้ระบุรายการผลิตภัณฑ์ HP ที่ผ่านการทดสอบพร้อมกับ Windows 10 ตุลาคม๒๐๒๐ Update (เวอร์ชั่น 20H2) เครื่องพีซีที่ไม่มีอยู่ ใน Windows 10 ตุลาคม๒๐๒๐ update ไม่ผ่านการทดสอบจาก hp สำหรับข้อมูลอัพเดตนี้และอาจไม่รองรับการทำงานกับ hp สำหรับ Windows 10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Microsoft ในหัวข้ออัพเดต Windows 10 ตุลาคม๒๐๒๐ได้จากหัวข้อ https://support.microsoft.com/windows (ภาษาอังกฤษ)
หากคุณยังต้องการดำเนินการต่อโดยใช้ Windows 10 ในระบบที่ไม่ผ่านการทดสอบให้เข้าไปที่ เว็บไซต์สนับสนุนของ Microsoft Windows (ภาษาอังกฤษ) เพื่อตรวจสอบข้อมูลและการให้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Microsoft ในหัวข้ออัพเดต Windows 10 ตุลาคม๒๐๒๐ได้จากหัวข้อ support.microsoft.com (ภาษาอังกฤษ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย