ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP - ติดตั้งและใช้งานแอป HP Smart (Android, Apple iOS, iPadOS)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบ Android, Apple iOS และ iPadOS
ใช้ HP Smart สำหรับอุปกรณ์พกพาเพื่อพิมพ์ ถ่ายสำเนา สแกน แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ และตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย
คุณอาจต้องใช้บัญชี HP เพื่อใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของ HP Smart หากคุณไม่มีบัญชีผู้ใช้สามารถจัดทำบัญชีผู้ใช้ได้ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์
บันทึก
เอกสารนี้ใช้สำหรับแอป HP Smart บนอุปกรณ์พกพาระบบ Android, iOS และ iPadOS หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 หรือ Mac ให้ไปที่ Install and Use the HP Smart App (Windows 10) (ติดตั้งและใช้งานแอป HP Smart (Windows 10)) หรือ Install and Use the HP Smart App (Mac) (ติดตั้งและใช้งานแอป HP Smart (Mac)).

ขั้นตอนที่ 1: ดูวิดีโอที่เป็นภาพรวม

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้งแอพ HP Smart และตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ติดตั้งแอพ HP Smart บนอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android OS ๗.๐ (กาต์) หรือใหม่กว่า Apple iOS ๑๒.๐หรือใหม่กว่าหรือ iPadOS
 1. จากเบราว์เซอร์ ไปที่ 123 hp.com เพื่อติดตั้งแอพ HP Smart บนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ
 2. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์พกพาของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายที่เปิดใช้งาน Bluetooth จากนั้นเปิดแอพ HP Smart
  รายงานส่วนตัวและข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลจะปรากฏขึ้น
 3. คลิกที่ตัวเลือกต่อไปนี้ตามความต้องการของคุณ:
  • ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่: ติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่หรือเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • ลงชื่อเข้าใช้: จัดทำบัญชี HP หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP ของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติของ HP Smart หากได้รับแจ้งให้ตรวจสอบยืนยันบัญชีให้ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อค้นหารหัสยืนยัน
  • ข้ามทันที: ไปที่หน้าจอหลักของแอพ HP Smart
 4. อนุญาตให้ใช้งาน Bluetooth และบริการตำแหน่ง หากมีข้อความแจ้ง
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพ HP Smart ของคุณได้จากหัวข้อ ทำไมแอพ Hp smart ต้องใช้ระบบ bluetooth และตำแหน่งที่ตั้ง สำหรับคำถามที่ พบบ่อย (faq) ในเอกสารชุดนี้
 5. จากหน้าจอ home (หน้าหลัก):
  • หากชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณแสดงอยู่ ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีการ ตั้งค่ากดเลือกเครื่องพิมพ์ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณจากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไป
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ปรากฏขึ้นให้กดเลือก Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์ ) เพื่อเลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ที่พบหรือติดตั้งใหม่จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
หากพบปัญหาระหว่างการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ จะทำอย่างไรหากไม่สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ในระหว่างการตั้งค่า จากหัวข้อ คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของเอกสารชุดนี้
บันทึก
ข้อจำกัดใน Android 7.0 (Nougat) และใหม่กว่าอาจทำให้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ Wi-Fi โดยใช้แอพ HP Smart สำหรับ Android ไม่ได้ หากตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สายไม่สำเร็จ ให้ไปที่ 123.hp.com จากคอมพิวเตอร์ระบบ Windows หรือ Mac หรือจากอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS เพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายโดยใช้การติดตั้งที่แนะนำโดย HP คุณยังสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยเครื่องมือช่วยตั้งค่าเครือข่ายไร้สายบนแผงควบคุมหรือใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS) ได้ เมื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi แล้ว HP Smart จะสามารถค้นพบเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้งานการพิมพ์ได้ ไปที่ การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ด้วยแอพ HP Smart (Android) ล้มเหลว เพื่อดูขั้นตอนโดยละเอียด

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนา

ใช้ HP Smart เพื่อถ่ายสำเนา สแกน และพิมพ์ด้วยวิธีต่างๆ คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี HP ของคุณเพื่อใช้คุณสมบัติการทำงานของ HP Smart

ขั้นตอนที่ 4: การจัดการการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์ ข้อความ และวัสดุสิ้นเปลือง

จากหน้าค่าปรับตั้งของเครื่องพิมพ์คุณสามารถจัดการการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดูข้อความและสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
บันทึก
การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งจะแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์พกพา
 • ดูและจัดการเครื่องพิมพ์: กดเลือกไอคอนเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ คุณสามารถดูสถานะของเครื่องพิมพ์จัดการการพิมพ์จากระยะไกลได้หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์รายงานเครื่องพิมพ์ดูข้อมูลเครือข่ายและอีกมากมาย
  บันทึก
  ข้อมูลเครื่องพิมพ์ รายงานและชุดเครื่องมือต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์ที่ใช้
 • ดูข้อความ: แตะไอคอน Notification (การแจ้งเตือน) (Android) หรือไอคอนเครื่องพิมพ์ (iOS, iPadOS) เพื่อดูข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ดูงานพิมพ์, แฟกซ์พกพา, กิจกรรม Smart และค้นหาข้อเสนอพิเศษโดยกดเลือกไอคอนแจ้งเตือน
 • สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง: แตะที่แถบรายการ Supplies (วัสดุสิ้นเปลือง) เพื่อสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและจัดการบัญชี HP Instant Ink ของคุณ

ขั้นตอนที่ 5: เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม

สำรวจดูคุณสมบัติเพิ่มเติมของแอพ HP Smart
 • Print Anywhere ใช้อุปกรณ์พกพาเพื่อส่งงานพิมพ์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อไม่อยู่ในเครื่องพิมพ์ของคุณ คุณสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณได้โดยการใช้ตัวเลือกนี้จากเครื่องพิมพ์ HP บางรุ่น ไปที่หัวข้อ Print Anywhere กับแอพ HP Smart เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Smart Tasks: สร้างชอร์ตคัทสำหรับการพิมพ์ การส่งอีเมล หรือการบันทึกไฟล์จากแอพ HP Smart ให้ไปที่ ใช้งาน Smart Tasks เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Mobile Fax: ส่งแฟกซ์จากอุปกรณ์พกพาของคุณไปยังเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์ที่รับแฟกซ์ได้ ไปที่ Sending Faxes with the HP Smart app (การส่งแฟกซ์ด้วยแอป HP Smart) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Printables: สืบค้นเนื้อหาที่มีการพิมพ์ฟรีสำหรับเด็กเช่นแผ่นการเรียนรู้สีหน้าปริศนาและการอ่านข้อมูล
 • วิธีใช้และการสนับสนุน: เรียนรู้เกี่ยวกับ HP Smart, เครื่องพิมพ์และการเชื่อมต่อข้อมูลวิธีการพิมพ์สแกนและแชร์ลิงค์ไปยังวิธีใช้และการสนับสนุนเพิ่มเติมและรับความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและฟรีจากตัวแทนเสมือน ภาษาตัวแทนเสมือนภาษาที่รองรับคือภาษาอังกฤษ, สเปน, เยอรมัน, ดัตช์, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, จีนและโปรตุเกส
 • บัญชีผู้ใช้: เข้าไปที่โฮมเพจของบัญชี HP ที่คุณสามารถจัดการบัญชี HP เพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณและจัดการสวัสดิการ HP

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

พิจารณาคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เกี่ยวกับแอพ HP Smart


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย