ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ผลิตภัณฑ์จาก HP ที่ผ่านการทดสอบด้วย Windows 10

ข้อมูลต่อไปนี้ระบุรายการผลิตภัณฑ์ HP ที่ผ่านการทดสอบพร้อมกับ Windows 10 May ๒๐๒๐ Update (เวอร์ชั่น๒๐๐๔) เครื่องพีซีที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Windows 10 ๒๐๒๐อาจไม่ได้รับการทดสอบจาก hpสำหรับข้อมูลอัพเดตนี้และไม่สามารถใช้งานได้กับ hp สำหรับ Windows 10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Microsoft ในหัวข้ออัพเดต Windows 10 May ๒๐๒๐ได้จากหัวข้อhttps://support.microsoft.com/windows (ภาษาอังกฤษ)
หากยังต้องการดำเนินการต่อโดยใช้ Windows 10 กับระบบที่ไม่ผ่านการทดสอบ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ให้บริการของ Microsoft Windows (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Microsoft ในหัวข้ออัพเดต Windows 10 May ๒๐๒๐ได้จากหัวข้อsupport.microsoft.com (ภาษาอังกฤษ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย