ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การติดตั้งและใช้ไดร์เวอร์การพิมพ์ในตัวของ Windows

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
Windows มีไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ในตัว สำหรับเครื่องพิมพ์หลายประเภท ไดร์เวอร์เหล่านี้รองรับฟังก์ชั่นพื้นฐานของเครื่องพิมพ์สำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่
บันทึก
ไดร์เวอร์ตัวเต็มจาก HP อาจมีจัดไว้ให้เพื่อให้คุณใช้คุณสมบ้ัติต่าง ๆ ของเครื่องพิมพ์ได้อย่างเต็มที่ ดูว่ามีไดร์เวอร์จัดไว้ให้หรือไม่ได้จาก 123.hp.com

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่า Windows Update ให้ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์โดยอัตโนมัติ

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งค่าให้ดาวน์โหดไดร์เวอร์อัตโนมัติหรือไม่
  1. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Change device installation settings (เปลี่ยนค่าการติดตั้งอุปกรณ์) ขึ้นมา
  2. ในหน้าต่าง Device Installation Settings (ค่าการติดตั้งอุปกรณ์) เลือกตัวเลือก Yes (ใช่) จากนั้นคลิก Save Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง)
    ตัวอย่างการเลือกตัวเลือก Yes (ใช่)

ขั้นตอนที่ 2: ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์

ต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์ก่อนเริ่มการติดตั้งไดร์เวอร์

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์โดยใช้ Add Printer wizard

ใช้ตัวช่วย Add Printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) ของ Windows เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์ในตัว

ขั้นตอนที่ 5: สแกนเอกสาร (หากระบบรองรับ)

สแกนเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าสแกนเนอร์ทำงานตามปกติ
  • หากสามารถสแกนได้ แสดงว่าติดตั้งไดร์เวอร์ในตัวเสร็จสิ้นและใช้งานได้ตามปกติ
  • หากไม่สามารถสแกนได้ ให้เข้าไปที่หัวข้อคำถามที่พบบ่อยเพื่อพิจารณาแนวทางต่าง ๆ

คำถามที่พบบ่อย

ศึกษาคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหาและดูวิธีการใช้เครื่องพิมพ์ผ่านไดร์เวอร์ในตัว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย