ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ผลิตภัณฑ์จาก HP ที่ผ่านการทดสอบด้วย Windows 10

ข้อมูลต่อไปนี้ระบุผลิตภัณฑ์จาก HP ที่ผ่านการทดสอบกับ Windows 10 Fall Update (เวอร์ชัน 1909) ผลิตภัณฑ์พีซีใด ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการ ในตาราง Windows 10 Fall Update แสดงว่าไม่ได้ผ่านการทดสอบโดย HP สำหรับข้อมูลอัพเดตนี้ และอาจไม่รองรับโดย HP สำหรับระบบ Windows 10 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Microosft เกี่ยวกับ Windows 10 Fall Update โดยเข้าไปที่ https://support.microsoft.com/windows (ภาษาอังกฤษ)
หากยังต้องการดำเนินการต่อโดยใช้ Windows 10 กับระบบที่ไม่ผ่านการทดสอบ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ให้บริการของ Microsoft Windows (ภาษาอังกฤษ) เพื่อรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอความช่วยเหลือ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจาก Microsoft เกี่ยวกับ Windows 10 Fall Update ได้ที่ support.microsoft.com (ภาษาอังกฤษ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย