ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PC - ปัญหากับแอพใน Windows 10

เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10
หากคุณมีปัญหากับแอพ ส่วนใหญ่ Windows Store จะแจ้งให้คุณทราบและแก้ไขปัญหาให้กับคุณ หากยังเกิดปัญหากับแอพดังกล่าว ให้ลองเรียกใช้ Apps troubleshooter ชุดเครื่องมือแก้ไขปัญหานี้เป็นภาษาอังกฤษ แต่สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นด้วยเช่นกัน
หากใช้ Apps Troubleshooter จาก Microsoft แล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาแอพได้ หรือหากแอพที่ไม่ทำงานไม่ได้เป็นแอพของ Microsoft เอกสารนี้ยังระบุขั้นตอนอื่น ๆ ในการแก้้ไขแอพด้วยตัวคุณเอง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย