ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - การพิมพ์ผ่านแอพ HP Print for Chrome

เอกสารนี้ใช้สำหรับแอพ HP Print for Chrome สำหรับ Chromebook หรือคอมพิวเตอร์ระบบ Windows, Mac หรือ Linux
พิมพ์ผ่านเบราเซอร์ Google Chrome ไปยังเครื่องพิมพ์ HP ของคุณผ่านแอพ HP Print for Chrome คุณไม่ต้องดาวน์โหลดไดร์เวอร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ จากเว็บไซต์ของ HP หรือ Google เพื่อพิมพ์งานผ่านแอพนี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบเงื่อนไขทางระบบ

ก่อนติดตั้ง HP Print for Chrome กรุณาตรวจสอบองค์ประกอบต่อไปนี้
 • Chromebook หรือคอมพิวเตอร์ระบบ Windows, Mac หรือ Linux ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • บัญชีผู้ใช้ Google
 • เวอร์ชั่นล่าสุดของเบราเซอร์ Chrome
 • ติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ Chromebook ผ่านสาย USB หรือเครือข่ายไร้สาย
  • เชื่อมต่อผ่าน USB: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์และพอร์ต USB ที่ใช้การได้ของ Chromebook หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
  • การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย: จากเครื่องพิมพ์ ให้เปิดสัญญาณไร้สายไว้ และตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย เครื่องพิมพ์จะต้องต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกับ Chromebook หรือคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 2: ติดตั้ง HP Print for Chrome

พิมพ์จากเบราเซอร์ Chrome โดยติดตั้ง HP Print for Chrome จาก Chrome Web Store
 1. เปิดเบราเซอร์ Chrome จากนั้นไปที่ HP Print for Chrome (ภาษาอังกฤษ)
 2. คลิก ADD TO CHROME (เพิ่มไปยัง Chrome)
  ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น
  รูปภาพ : การเพิ่มแอพ HP Print for Chrome
  การเพิ่มแอพ HP Print for Chrome
 3. ไปที่หน้าต่าง Add "HP Print for Chrome" (เพิ่ม “HP Print for Chrome”) จากนั้นคลิก Add app (เพิ่มแอพ) เพื่อยืนยันแอพใหม่
  หลังจากแอพทำการติดตั้ง แถบสีเขียวจะปรากฏขึ้นที่ไอคอนแอพดังกล่าว
  รูปภาพ : ติดตั้งแอพ HP Print for Chrome แล้ว
  ติดตั้งแอพ HP Print for Chrome แล้ว

ขั้นตอนที่ 3: พิมพ์ผ่าน HP Print for Chrome

พิมพ์เอกสาร ภาพ หน้าเว็บและอีเมลจากแอพ เช่น Google Docs, Photos, Mail หรือ Drive จากเบราเซอร์ Chrome ผ่านแอพ HP Print for Chrome
 1. จากเบราเซอร์ Chrome ให้เปิดเอกสาร ภาพ อีเมลหรือหน้าเว็บที่คุณต้องการพิมพ์
 2. คลิกที่ไอคอนเมนู Chrome จากนั้นเลือก Print (พิมพ์) จากเมนูแสดงรายการ
  หน้าต่าง Print (พิมพ์) จะเปิดขึ้นมา
 3. ติดกับ Destination (ปลายทาง) คลิกที่ปุ่ม Change (แก้ไข) จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์ของคุณจาก Local Destinations (ปลายทางภายใน)
  เครื่องพิมพ์ที่เลือกจะกลายเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจากอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ Chrome
 4. แก้ไขค่าการพิมพ์ตามความเหมาะสม จากนั้นคลิก Print (พิมพ์)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

หัวข้อนี้ระบุคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ HP Print for Chrome


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย