ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • คำแนะนำ
  เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย แผนการเรียกคืนและเปลี่ยน โน้ตบุ๊ก PC สายไฟ AC ของ

   

  ดูบทความ
  ข้อมูล
  การขยายระยะเวลาของโปรแกรมการเรียกคืนแบตเตอรี่ของ HP

  ดูรายละเอียด

   

PC โน้ตบุ๊ก HP แผนการเรียกคืนและเปลี่ยนสายไฟ AC เนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ประกาศวันที่ 26 สิงหาคม 2557

แผนงานนี้ครอบคลุมปัญหาสายไฟ AC ที่ใช้กับอะแดปเตอร์ AC กับโน้ตบุ๊ก HP และ Compaq (รวมทั้งไคลเอนท์พกพาแบบบางกะทัดรัดหรือเวิร์คสเตชั่นแบบพกพา) และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมินิ และอะแดปเตอร์ AC ที่จัดไว้ให้เป็นอุปกรณ์เสริม เช่น ด็อคกิ้งสเตชั่น

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแผนงาน

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 HP ได้ประกาศแผนการเรียกคืนและเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทั่วโลกโดยความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งในส่วนของสายไฟ AC ที่ใช้กับอะแดปเตอร์ AC ซึ่งจัดส่งมาพร้อมกับโน้ตบุ๊ก HP และ Compaq และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมินิ รวมทั้งอะแดปเตอร์ AC ที่จัดหาเป็นอุปกรณ์เสริม เช่น ด็อคกิ้งสเตชั่น
สายไฟ AC เหล่านี้ไม่ได้จัดส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายตั้งแต่เดือนกันยายน 2553 ถึงมิถุนายน 2555 สายไฟ AC ดังกล่าวอาจเกิดปัญหาความร้อนและเพลิงไหม้หรือทำให้ผิวไหม้ขึ้นได้ เนื่องจากสายไฟเหล่านี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรืออาการไหม้กับลูกค้า จึงต้องมีการตรวจสอบสายไฟเหล่านี้อย่างจริงจังโดยตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์แผนงานนี้ ลูกค้าควรหยุดใช้สายไฟ AC ที่เกี่ยวข้องในทันที
บันทึก
โน้ตบุ๊ก HP และ Compaq และ PC โน้ตบุ๊กมินิบางส่วนที่จำหน่ายพร้อมกับสายไฟรุ่นที่มีปัญหาบางส่วนเท่านั้น ลูกค้าควรตรวจสอบสายไฟที่จัดส่งมาพร้อมกับ PC โน้ตบุ๊กหรือที่จัดซื้อเป็นอุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนอะไหล่

พิจารณาว่าเป็นสายไฟที่มีปัญหาหรือไม่

HP ขอให้ลูกค้าดำเนินการดังนี้เพื่อพิจารณาว่าแผนการเรียกคืนสินค้ามีผลกับสายไฟ AC ของลูกค้าหรือไม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ถอดอะแดปเตอร์และสายไฟ AC จากโน้ตบุ๊ก PC หรืออุปกรณ์เสริมจากเต้ารับผนังหรือแหล่งจ่ายไฟ
 2. ตรวจสอบปลายอะแดปเตอร์ AC ของสายไฟ AC สังเกตข้อความ "LS-15" ที่หัวต่อ หากคุณไม่มีข้อความ "LS-15" ที่หัวต่อ แสดงว่าไม่ใช่สายไฟที่เรียกคืน
  รูปภาพ : สายไฟที่เกี่ยวข้องจะมีข้อความ LS-15 อยู่ด้วย
 3. ตรวจสอบว่าสายไฟ AC โน้ตบุ๊กเป็นรุ่นที่มีปัญหาหรือไม่ได้จากเว็บไซต์แผนการเปลี่ยนสายไฟ AC PC โน้ตบุ๊กจาก HP
  • โน้ตบุ๊ก อะแดปเตอร์ AC อุปกรณ์เสริมอะแดปเตอร์ AC ไม่มีปัญหานี้ร่วมด้วย เฉพาะสายไฟเท่านั้นที่มีปัญหา
  • สายไฟ AC บางส่วนที่มีข้อความ "LS-15" เท่านั้นที่มีปัญหา
  • กระบวนการตรวจรับรองจะช่วยให้ทราบว่าสายไฟใดที่ไม่มีปัญหาสำหรับการเรียกคืนนี้
สายไฟที่ตรวจสอบแล้วเข้าหลักเกณฑ์จะถูกเปลี่ยนใหม่ให้แก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

สั่งสายไฟเปลี่ยนใหม่

HP ขอให้คุณหยุดใช้สายไฟ AC ที่มีปัญหาทันทีเนื่องจากปัญหาที่แจ้งไป โดยถอดสายไฟจากเต้ารับไฟฟ้าและสั่งสายไฟ AC เปลี่ยนแทนได้จากเว็บไซต์แผนงานเปลี่ยนสินค้า
บันทึก
โน้ตบุ๊กยังใช้งานได้ขณะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
ลูกค้าที่มีสายไฟที่มีปัญหาตามแผนการเรียคืนสินค้าให้สั่งสินค้าเปลี่ยนแทนได้ฟรีผ่านเว็บไซต์แผนการเปลี่ยนสายไฟ AC ของ PC โน้ตบุ๊กจาก HP

การรับประกันสายไฟ AC เปลี่ยนใหม่

สายไฟ AC เปลี่ยนใหม่รับประกัน 90 วันนับจากวันที่ได้รับสายไฟ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย