ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ HP LaserJet Pro M1130 และ M1210 และ HP HotSpot LaserJet Pro M1218nfs MFP Series

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M1130 และ M1210 และ HotSpot M1218nfs MFP series

รายละเอียดทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

รูปภาพ : เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M1130 และ M1210 และ HotSpot M1218nfs MFP series
ภาพประกอบ: เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M1130, M1210 และ HotSpot M1218nfs
รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ในรุ่นนี้มีดังต่อไปนี้

รุ่นเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์จาก ็HP

รุ่น
หมายเลขชิ้นส่วน
HP LaserJet Pro M1132
CE847A
HP LaserJet Pro M1134
CE848A
HP LaserJet Pro M1136
CE849A
HP LaserJet Pro M1137
CE850A
HP LaserJet Pro M1138
CE851A
HP LaserJet Pro M1139
CE852A
HP LaserJet Pro 1212nf
CE841A
HP LaserJet Pro 1213nf
CE845A
HP LaserJet Pro 1214nfh
CE842A
HP LaserJet Pro 1216nfh
CE843A
HP LaserJet Pro 1217nfw
CE844A
HP LaserJet Pro 1219nf
CE846A
HP HotSpot LaserJet Pro 1218nfs
B4K88A

เงื่อนไขทางระบบ

Windows

ระบบปฏิบัติการ
คุณสมบัติ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ
Windows Vista, 7, 8, 10
โปรเซสเซอร์
โปรเซสเซอร์ 1 GHz 32 บิต (x86) หรือ 64 บิต (x64)
RAM
1 GB (32 บิต) หรือ 2 GB (64 บิต)
พื้นที่ว่างบนดิสก์
2 GB
เบราเซอร์
Internet Explorer, Firefox, Google Chrome
Windows XP
โปรเซสเซอร์
โปรเซสเซอร์ Pentium 233 MHz
RAM
128 MB
พื้นที่ว่างบนดิสก์
150 MB
เบราเซอร์
Internet Explorer 7.0

Mac

ระบบปฏิบัติการ
ข้อกำหนดขั้นต่ำของระบบ
Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 และใหม่กว่า
โปรเซสเซอร์: โปรเซสเซอร์ PPC และ Intel Core Mac
RAM: 256 MB
พื้นที่ว่างบนดิสก์: 150 MB

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ
M1130 Series
M1210 และ HotSpot M1218nfs Series
พอร์ต Hi-Speed USB 2.0
ใช่
ใช่
พอร์ตแฟกซ์ RJ-11
ไม่มีข้อมูล
ใช่
พอร์ตโทรศัพท์ขาออก RJ-11
ไม่มีข้อมูล
ใช่
พอร์ตเครือข่าย RJ-45
ไม่มีข้อมูล
ใช่

ขนาด

รายละเอียดทางเทคนิค
M1130 Series
M1210 และ HotSpot M1218nfs Series
ความสูง
250 มม. (9.8 นิ้ว)
306 มม. (12.0 นิ้ว)
ความหนา
265 มม. (10.4 นิ้ว)
265 มม. (10.4 นิ้ว)
ความกว้าง
415 มม. (16.3 นิ้ว)
435 มม. (17.1 นิ้ว)
น้ำหนัก
7.0 กก. (15.4 ปอนด์)
8.3 กก. (18.3 ปอนด์)

ตลับหมึกพิมพ์

อเมริกา
ยุโรป
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
เอเชียแปซิฟิก
เลขตลับหมึกพิมพ์
HP 85A สีดำ
HP LaserJet CE285A ดำ
HP LaserJet CE285A ดำ
HP LaserJet CE285A ดำ
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระดาษ

ตารางต่อไปนี้ระบุรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับกระดาษที่รองรับ
บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office

ความจุของถาดกระดาษ

ตารางต่อไปนี้ระบุความจุของถาดป้อนกระดาษ ถาดจ่ายกระดาษ และตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
ถาด
ประเภทกระดาษ
ลักษณะเฉพาะของกระดาษ
จำนวน
ถาดกระดาษ
กระดาษ
กระดาษปอนด์ 60 g/m2 (16 ปอนด์) ถึง 163 g/m2 (43 ปอนด์)
150 แผ่น
ซองจดหมาย
กระดาษปอนด์ 60 g/m2 (16 ปอนด์) ถึง 90 g/m2 (24 ปอนด์)
ซองจดหมายไม่เกิน 10 ซอง
แผ่นใส
หนาอย่างน้อย 0.13 มม. (0.005 นิ้ว)
แผ่นใสสูงสุด 75 แผ่น
ถังจ่าย
กระดาษ
กระดาษปอนด์ 75 g/m2 (20 ปอนด์)
ไม่เกิน 100 แผ่น
ซองจดหมาย
กระดาษปอนด์ต่ำกว่า 60 g/m2 (16 ปอนด์) ถึง 90 g/m2 (24 ปอนด์)
ซองจดหมายไม่เกิน 10 ซอง
แผ่นใส
หนาอย่างน้อย 0.13 มม. (0.005 นิ้ว)
แผ่นใสสูงสุด 75 แผ่น
ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (เฉพาะ M1210 และ HotSpot M1218nfs)
กระดาษ
กระดาษปอนด์ 60 g/m2 (16 ปอนด์) ถึง 90 g/m2 (24 ปอนด์)
ไม่เกิน 35 แผ่น

ประเภทและขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับถาดป้อนกระดาษ

ห้ามใส่กระดาษประเภทและขนาดต่อไปนี้ในถาดป้อนกระดาษ
ประเภท
ขนาด
กระดาษ
 • ธรรมดา
 • บาง (60-74 g/m2)
 • ปานกลาง (96-110 g/m2)
 • หนา (111-130 g/m2)
 • หนามาก (131-175 g/m2)
 • กระดาษที่มีหัวจดหมาย
 • กระดาษพิมพ์สำเร็จ
 • สี
 • ปอนด์
 • รีไซเคิล
 • เนื้อหยาบ
 • กระดาษหนัง
Letter:216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
Legal: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
A4: 210 x 297 มม. (8.27 x 11.69 นิ้ว)
Executive: 184 x 267 มม. (7.24 x 10.51 นิ้ว)
A5: 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)
A6: 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)
B5 (JIS): 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว)
16k:
 • 197 x 273 มม. (7.75 x 10.75 นิ้ว)
 • 195 x 270 มม. (7.68 x 10.62 นิ้ว)
 • 184 x 260 มม. (7.24 x 10.23 นิ้ว)
Custom (กำหนดเอง):
 • ต่ำสุด: 76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
 • สูงสุด: 216 x 356 มม. (8.5 x 14.0 นิ้ว)
ซองจดหมาย
#10: 105 x 241 มม. (4.13 x 9.49 นิ้ว)
DL: 110 x 220 มม. (4.33 x 8.66 นิ้ว)
C5: 162 x 229 มม. (6.93 x 9.84 นิ้ว)
B5: 176 x 250 มม. (6.7 x 9.8 นิ้ว)
Monarch: 98 x 191 มม. (3.9 x 7.5 นิ้ว)
โปสการ์ด
โปสการ์ด (JIS): 100 x 148 มม. (3.94 x 5.83 นิ้ว)
โปสการ์ดสองส่วน (JIS): 148 x 200 มม. (5.83 x 7.87 นิ้ว)

ประเภทและขนาดกระดาษที่รองรับสำหรับตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ

ใช้ประเภทและขนาดกระดาษต่อไปนี้กับตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF)
บันทึก
ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) รองรับประเภทกระดาษในช่วงความหนาต่อไปนี้ 60-90 g/m2 (16-24 ปอนด์)
ประเภท
ขนาด
กระดาษ
 • ธรรมดา
 • บาง (60-74 g/m2)
 • กระดาษที่มีหัวจดหมาย
 • กระดาษพิมพ์สำเร็จ
 • สี
 • ปอนด์
 • รีไซเคิล
 • เนื้อหยาบ
 • กระดาษหนัง
Letter: 216 x 279 มม. (8.5 x 11 นิ้ว)
Legal: 216 x 356 มม. (8.5 x 14 นิ้ว)
A4: 210 x 297 มม. (8.27 x 11.69 นิ้ว)
Executive: 184 x 267 มม. (7.24 x 10.51 นิ้ว)
A5: 148 x 210 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว)
A6: 105 x 148 มม. (4.13 x 5.83 นิ้ว)
B5 (JIS): 182 x 257 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว)
16k:
 • 197 x 273 มม. (7.75 x 10.75 นิ้ว)
 • 195 x 270 มม. (7.68 x 10.62 นิ้ว)
 • 184 x 260 มม. (7.24 x 10.23 นิ้ว)
Custom (กำหนดเอง):
 • ต่ำสุด: 76 x 127 มม. (3 x 5 นิ้ว)
 • สูงสุด: 216 x 356 มม. (8.5 x 14.0 นิ้ว)

รายละเอียดทางเทคนิคในการพิมพ์

รายละเอียดทางเทคนิค
M1130 Series
M1210 และ HotSpot M1218nfs Series
ความเร็วในการพิมพ์
สูงสุด 19 ppm สำหรับ Letter และสูงสุด 18 ppm สำหรับ A4
สูงสุด 19 ppm สำหรับ Letter และสูงสุด 18 ppm สำหรับ A4
ความละเอียด
600 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) สำหรับกราฟิกที่มีรายละเอียดมาก
600 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) สำหรับกราฟิกที่มีรายละเอียดมาก
300 ppi สำหรับกราฟิกและข้อความปกติ
300 ppi สำหรับกราฟิกและข้อความปกติ
150 ppi สำหรับภาพถ่าย
150 ppi สำหรับภาพถ่าย
รอบการทำงาน
พิมพ์เอกสารขนาด Letter ได้ที่ความเร็วสูงสุด 19 แผ่นต่อนาที (ppm) และขนาด A4 ที่ความเร็ว 18 ppm
พิมพ์เอกสารขนาด Letter ได้ที่ความเร็วสูงสุด 19 แผ่นต่อนาที (ppm) และขนาด A4 ที่ความเร็ว 18 ppm
รองรับการพิมพ์สองด้านแบบป้อนเอง (ดูเพล็กซ์)
ใช่
ใช่

รายละเอียดทางเทคนิคในการทำสำเนา

 • ถ่ายสำเนาความละเอียด 300 จุดต่อนิ้ว (dpi)
 • รองรับการถ่ายสำเนาสองด้านแบบป้อนเอง (ดูเพล็กซ์)

รายละเอียดทางเทคนิคในการสแกน

 • รองรับการสแกนสีสูงสุด 1200 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) จากสแกนเนอร์แบบแผ่นเรียบ
 • สแกนจากซอฟต์แวร์ TWAIN หรือ Windows Imaging Application (WIA)
 • สแกนจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ HP LaserJet Scan สำหรับ Windows หรือใช้ HP Director สำหรับ Mac
 • รองรับการสแกนสีสูงสุด 300 ppi จากตัวป้อนเอกสาร (เฉพาะ M1210 และ HotSpot M1218nfs)

รายละเอียดทางเทคนิคการรับส่งแฟกซ์ - เฉพาะ M1210 และ HotSpot M1218nfs

 • รองรับแฟกซ์เต็มรูปแบบกับ V.34 มีสมุดโทรศัพท์และระบบหน่วงการส่งแฟกซ์
 • บันทึกหน่วยความจำได้สูงสุด 500 หน้า
 • กู้ข้อมูลแฟกซ์จากหน่วยความจำสูงสุดสี่วันหลังจากมีปัญหาระบบไฟฟ้า

รายละเอียดทางเทคนิคระบบไฟฟ้า

  คำเตือน
เงื่อนไขทางระบบไฟฟ้าแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องเสียหายและเสียสิทธิ์การรับประกัน
 • แรงดันไฟฟ้าพิกัดที่กำหนด:
  • 110 ถึง 127 V (±10 เปอร์เซ็นต์) 60 Hz (±2 Hz)
  • 220 ถึง 240 V (±10 เปอร์เซ็นต์) 50 Hz (±2 Hz)
 • อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน:
  • ใช้งาน: 365 วัตต์
  • Sleep (สลีป): 8 วัตต์
  • พร้อมใช้งาน: 8 วัตต์
  • Off (ปิด): 0.1 วัตต์

เงื่อนไขแวดล้อม

เงื่อนไขการทำงานที่แนะนำ

 • อุณหภูมิ: 10° ถึง 32.5°C (50° ถึง 91°F)
 • ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 80%

เงื่อนไขการจัดเก็บ

 • อุณหภูมิ: 0° ถึง 35°C (32° ถึง 95°F)
 • ความชื้นสัมพัทธ์: 10% ถึง 80%

Energy Star

การใช้พลังงานจะลดลงอย่างมากในโหมด ENERGY STAR เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐาน ENERGY STAR ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้งานในสำนักงานที่ประหยัดพลังงาน
ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S. EPA ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR บริษัท Hewlett-Packard Company รับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐาน ENERGY STAR ด้านการประหยัดพลังงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.energystar.gov
ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS) ได้ที่ http://www.hp.com/go/msds (ภาษาอังกฤษ)

การเกิดก๊าซโอโซน

เครื่องพิมพ์นี้ก่อก๊าซโอโซน (O3) อย่างไม่มีนัยสำคัญ

การใช้กระดาษและพลาสติก

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้กระดาษรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน DIN 19309 ชิ้นส่วนพลาสติกน้ำหนักเกิน 25 กรัมกำกับเครื่องหมายไว้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถระบุรายละเอียดชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรีไซเคิลเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน

โครงการรีไซเคิล

HP นำเสนอโครงการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์มากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มีศูนย์รีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก นอกจากนี้ HP ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยการนำผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาซ่อมแซมและนำออกจำหน่ายอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลของ HP (ภาษาอังกฤษ)ได้จากเว็บไซต์ของ HP

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ

หลักเกณฑ์ของ FCC

อุปกรณ์นี้ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับอุปกรณ์ดิจิตอล Class B ตามข้อกำหนดใน Part 15 ของ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้มีการป้องกันอย่างเหมาะสมต่อสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายสำหรับการติดตั้งในครัวเรือน อุปกรณ์นี้ก่อให้เกิด ใช้และอาจมีการแพร่ความถี่สัญญาณวิทยุ หากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดสัญญาณรบกวนคลื่นวิทยุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ไม่มีการรับประกันว่าสัญญาณรบกวนจะไม่เกิดขึ้นภายใต้รูปแบบการติดตั้งใด ๆ หากอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนในระดับรุนแรงต่อการรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์ซึ่งพิจารณาได้จากการปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้ควรพยายามแก้ไขสัญญาณรบกวนนี้โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
 • เปลี่ยนที่ตั้งหรือทิศทางของเสารับสัญญาณ
 • เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับเครื่องรับสัญญาณ
 • เสียบปลั๊กอุปกรณ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้สายร่วมกับเครื่องรับสัญญาณ
 • ขอคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่ายหรือช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยุหรือโทรทัศน์
บันทึก
การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงใด ๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการรับรองโดย Hewlett-Packard อาจส่งผลต่อสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานอุปกรณ์นี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย