• ไอคอน Qualtrics

บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP

เครื่องพิมพ์ออฟไลน์หรืองานคิวค้างในคิวพิมพ์

ใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ Windows นี้เพื่อวินิจฉัยและแก้ไขปัญหา เช่น เครื่องพิมพ์ออฟไลน์และงานพิมพ์ค้างในคิวพิมพ์

ดาวน์โหลด Print and Scan Doctor

ตัวเลือกในการรับบริการเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้

แอพ HP Smart เพื่อให้ติดตั้งและสั่งพิมพ์ได้ง่าย ๆ!

คลิกที่แอพ HP Smart เพื่อติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณโดยตรงจากแอพ

ขอรับแอพ HP Smart

ตัวเลือกในการรับบริการเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้

การพิมพ์เอกสาร

คลิก "Print" (พิมพ์) เพื่อดูคำแนะนำในการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ HP ของคุณในระบบ Windows

พิมพ์

ตัวเลือกในการรับบริการเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้

การสแกน

คลิก "Scan" (สแกน) เพื่อดูคำแนะนำในการสแกนผ่านเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

สแกน

ระบุเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อค้นหาคู่มือและข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กรอกซีเรียลนัมเบอร์หรือชื่อผลิตภัณฑ์ของคุณ 

ต้องการความช่วยเหลือในการหาหมายเลขประจำเครื่องหรือไม่ 

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

รองรับการทำงานในตัวสำหรับ PC และเครื่องพิมพ์ของคุณ
ประเทศ/ภูมิภาค: