Product Image

คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP Sprocket Studio series

ขั้นตอนที่ 1

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 2

เราไม่สามารถตรวจพบระบบปฏิบัติการของคุณได้ เลือกระบบปฏิบัติการด้วยตนเองที่นี่

หากระบบปฏิบัติการของคุณไม่ปรากฏอยู่ในรายการ แสดงว่า HP อาจไม่ให้การสนับสนุนการตั้งค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณด้วยระบบปฏิบัติการดังกล่าว ลองใช้แหล่งข้อมูลการแก้ไขปัญหาของเราหรืออ่านเพิ่มเติม: ฉันไม่พบระบบปฏิบัติการของฉัน

ตั้งค่าเอกสารสนับสนุน
ตั้งค่าเอกสารสนับสนุน
ขั้นตอนที่ 3

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: