Product Image

คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP Photosmart Wireless All-in-One Printer series - B109

ขั้นตอนที่ 1

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับหมึก

แหล่งข้อมูลคู่มือ
แหล่งข้อมูลคู่มือ
ขั้นตอนที่ 2
ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  
os logo   Windows 10 (64 บิต)  
ดาวน์โหลดนี้มีชุดซอฟท์แวร์ HP Photosmart และไดร์เวอร์ หากคุณต้องการเพียงแค่ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ (โดยไม่มีชุดซอฟท์แวร์ Photosmart) สามารถเลือกโหลดแบบแยกกันได้ในดาวน์โหลดที่ชื่อว่า "HP Photosmart Basic Driver"
ขั้นตอนที่ 3

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: