คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP Photosmart Plus All-in-One Printer series - B209

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับหมึก

ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  os logo   Windows 10 (64 บิต)  
HP ขอแนะนำให้ลูกค้าที่เชื่อมต่อแบบ dial-up (56K) สั่งซอฟต์แวร์ CD เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่และใช้เวลาดาวน์โหลดนาน (เข้าไปที่หน้า ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์; หน้าสั่ง CD-ROM)

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: