คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP LaserJet Ultra MFP M230 series

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับผงหมึก

ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  os logo   Windows 10 (64 บิต)  
ยูทิลิตี้นี้สำหรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows แบบ 32 และ 64 บิต ยูทิลิตี้นี้สามารถใช้กับการเชื่อมต่อ USB หรือการเชื่อมต่อเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ยูทิลิตี้อัพเดตเฟิร์มแวร์นี้กับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ระบุ ข้อมูลอัพเดตนี้แนะนำสำหรับ HP LaserJet Pro MFP M227 Series และ Ultra MFP M230 Series ที่มีเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เก่ากว่าที่แจ้งไว้ ยูทิลิตี้นี้จะทำการอัพเดตเวอร์ชันเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์เป็นเวอร์ชันล่าสุด เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์พบได้บนหน้า Self Test/Configuration ซึ่งสามารถพิมพ์ได้จากเมนูรายงานของเครื่องพิมพ์

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: