คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP LaserJet Pro P1106/P1108 Printer series

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับผงหมึก

ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  os logo   Windows 10 (64 บิต)  
ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเต็มนี้เหมือนกันกับที่จัดมาให้ในแผ่น CD ในกล่องเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ : HP ขอแนะนำให้ลูกค้าที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์สั่งแผ่น CD ซอฟต์แวร์แทน การสั่งซื้อออนไลน์ไม่สามารถให้บริการได้ในทุกประเทศ

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: