Product Image

คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP ซีรีส์ 3101-3108fdn/fdw

ขั้นตอนที่ 1

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับผงหมึก

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  
os logo   Windows 10 (64 บิต)  
ซอฟต์แวร์ตัวเต็มมีชุดข้อมูลทั้งหมดสำหรับติดตั้งและใช้งานเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ชุดซอฟต์แวร์นี้ประกอบไปด้วยไดร์เวอร์ตัวเต็ม ซอฟต์แวร์ติดตั้งและชุดเครื่องมือจัดการอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 3

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: