Product Image

คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP LaserJet Pro CM1415 Color Multifunction Printer series

ขั้นตอนที่ 1

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับผงหมึก

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  
os logo   Windows 10 (64 บิต)  
ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ตัวเต็มที่รองรับทั้งการพิมพ์ รับส่งแฟกซ์และการสแกน ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์นี้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับในแผ่น CD ของ HP LaserJet CM1415
ขั้นตอนที่ 3

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: