คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: เครื่องพิมพ์ HP LaserJet M207-M212 ซีรีส์

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับผงหมึก

ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  os logo   Windows 10 (64 บิต)  

HP Smart สามารถช่วยคุณได้:

  • ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
  • เชื่อมต่อกับ Wi-Fi
  • สร้างบัญชี HP และลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณ
  • ใส่กระดาษและติดตั้งตลับหมึก
  • สมัคร Instant Ink*
  • พิมพ์จากอุปกรณ์ใด ๆ โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Smart บนอุปกรณ์ทั้งหมด
หมายเหตุ:
ตัดการเชื่อมต่อจากการเชื่อมต่อ Virtual Private Network (VPN) ก่อนดาวน์โหลด

*อาจมีข้อจํากัดบางประการ อาจไม่สามารถใช้ได้กับประเทศ/พื้นที่ทั้งหมด

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: