Product Image

คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Plus Ink Advantage 6400 All-in-One ซีรีส์

ขั้นตอนที่ 1

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  
os logo   Windows 10 (64 บิต)  

HP Smart จะช่วยคุณ:

  • ติดตั้งซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์
  • จัดทําบัญชี HP และลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณ
  • ต่อเครื่องพิมพ์กับ Wi-Fi ใส่กระดาษและติดตั้งตลับหมึก
หลังการติดตั้ง คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ HP Smart เพื่อพิมพ์ สแกนและคัดลอกไฟล์ พิมพ์จากระยะไกล สมัครบริการหมึกทันที* เป็นต้น

หมายเหตุ:
ตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริง (VPN) ก่อนทําการดาวน์โหลด
หากคุณได้รับแจ้งให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft Store คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ จัดทําบัญชีหนึ่งรายการหรือปิดหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ แล้วดําเนินการติดตั้ง HP Smart ต่อไป

*อาจมีข้อจํากัด อาจไม่สามารถใช้ได้กับทุกประเทศ/ภูมิภาค

ขั้นตอนที่ 3

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: