Product Image

คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP Deskjet 2510 All-in-One Printer series

ขั้นตอนที่ 1

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  
os logo   Windows 10 (64 บิต)  
ซอฟต์แวร์ตัวเต็มและระบบไดร์ฟเวอร์คือชุดซอฟต์แวร์ทั้งหมดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานมากกว่าฟังก์ชั่นของไดร์เวอร์ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุสำคัญ
  • สำหรับ Windows XP Starter Edition, Windows Vista Starter Edition และ Windows 7 Starter Edition
    • รองรับเฉพาะ USB
หากต้องการเฉพาะไดร์เวอร์นี้ (ไม่ใช้ Full Software Suite) สามารถดาวน์โหลดแยกได้จากชื่อ HP Deskjet Basic Print Driver
ขั้นตอนที่ 3

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: