Product Image

คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP Color LaserJet Pro MFP M176 series

ขั้นตอนที่ 1

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับผงหมึก

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  
os logo   Windows 10 (64 บิต)  
ซอฟต์แวร์ตัวเต็มมีชุดข้อมูลทั้งหมดสำหรับติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ชุดซอฟต์แวร์นี้ประกอบไปด้วยไดร์เวอร์ตัวเต็ม ซอฟต์แวร์ติดตั้งและชุดเครื่องมือจัดการอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน CD ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้ลูกค้าที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์สั่งแผ่น CD ซอฟต์แวร์แทน การสั่งซื้อออนไลน์ไม่สามารถให้บริการได้ในทุกประเทศ
ขั้นตอนที่ 3

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: