Product Image

คู่มือการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับ: HP Color LaserJet Pro M252 series

ขั้นตอนที่ 1

ต้องการความช่วยเหลือ? ดูวิดีโอทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณในการเปิดเครื่องพิมพ์ บรรจุกระดาษและวิธีติดตั้งตลับผงหมึก

ขั้นตอนที่ 2
ตรวจพบระบบปฏิบัติการ:  
os logo   Windows 10 (64 บิต)  
ซอฟต์แวร์ตัวเต็ม มีชุดข้อมูลทั้งหมดสำหรับติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ ชุดซอฟต์แวร์นี้ประกอบไปด้วยไดร์เวอร์ตัวเต็ม ซอฟต์แวร์ติดตั้งและชุดเครื่องมือจัดการอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน CD ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ: HP ขอแนะนำให้ลูกค้าที่ใช้การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์สั่งแผ่น CD ซอฟต์แวร์แทน การสั่งซื้อออนไลน์ไม่สามารถให้บริการได้ในทุกประเทศ

ต่อไปนี้เป็นความต้องการของระบบสำหรับการทำงานร่วมกับ Windows:
 • ไดร์ฟ CD-ROM หรือ DVD หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • พอร์ต USB เฉพาะ (USB 1.1 หรือ 2.0) หรือการเชื่อมต่อผ่านเครือข่าย
 • พื้นที่ว่างฮาร์ดดิสก์ 220 MB
คำแนะนำในการติดตั้ง

หมายเหตุ: อย่าต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับแจ้ง)

ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ที่เรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. คลิกที่ปุ่ม 'Download' (ดาวน์โหลด) บนหน้านี้
  • หมายเหตุ: อาจมีหน้าต่างอื่นเปิดขึ้นมาสำหรับ HP Download and Install Assistant เมื่อเลือก Download (ดาวน์โหลด) ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ/เวอร์ชั่นของเบราเซอร์ ใช้ระบบช่วยดาวน์โหลดนี้หากไม่แน่ใจว่าต้องดำเนินการอย่างไร หรือต้องไปที่ไหน เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP Download and Install Assistant ควรเริ่มทำงานและติดตั้งซอฟต์แวร์อัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้น

  • หาก Download and Install Assistant ไม่มีสำหรับชุดข้อมูลดาวน์โหลดให้เลือก หรือไม่ได้ใช้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 3. คลิก Run (เรียกใช้) ไฟล์จะถูกดาวน์โหลดไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวใน PC ของคุณ
 4. คลิก 'Run' (เรียกใช้) อีกครั้ง ไฟล์จะถูกคัดแยกและเริ่มการติดตั้งอัตโนมัติ
 5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป
ติดตั้งในภายหลังโดยเลือก 'Save' (บันทึก) ในขั้นตอนที่ 4 จากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ หลังจากพร้อมติดตั้ง ให้ระบุตำแหน่งและดับเบิลคลิกที่ไฟล์ การคัดแยกข้อมูลจะเริ่มขึ้นอัตโนมัติตามด้วยการติดตั้ง ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป

หมายเหตุ: ในระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่บางเวอร์ชั้น หลังจากทำการดาวน์โหลดแล้ว ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์จาก hp.com อาจอยู่ในโฟลเดอร์ This PCDownloads ของคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนที่ 3

เข้าถึงคุณสมบัติฝ่ายบริการสนับสนุนของ HP เช่นการเข้าถึงซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ข้อมูลการรับประกันและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ดูวิดีโอของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค้นหาจากไลบรารี่ข้อมูลของเรา

ประเทศ/ภูมิภาค: