solution Contentsolution Content
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - ปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ขณะตั้งค่า HP ENVY 5500 เครื่องพิมพ์ 5600, 6200, 7100, 7600, 7800, ENVY Reading 7200, 7900, Tango, Tango X, OfficeJet 200 หรือ 250 series มีสีสีฟ้าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยจากหน้าจัดเรียงตลับหมึก การทดสอบการจัดเรียงล้มเหลว หรือคุณภาพของงานพิมพ์สีไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

ตัวอย่างผลงานพิมพ์ที่มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับที่ให้ไว้

ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้สําหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกําลังใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้ HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกรีฟิล หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบตลับหมึกโดยไปที่ โปรแกรมป้องกันของเลียนแบบและการฉ้อโกงของ HP หน้าเว็บ (ภาษาอังกฤษ)

จัดซื้อตลับหมึกแท้จากร้านค้าปลีกในพื้นที่หรือจาก www.hp.com/go/suresupply HP

ตรวจสอบเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ของคุณ

เครื่องพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบ:

  • HP DeskJet 55xx/56xx

  • HP ENVY 62xx/71xx series

  • HP ENVY 55xx/56xx/76xx ซีรีส์

  • HP ENVY 78xx series

  • HP ENVY ผลงานตัดทอน 72xx/79xx series

  • เครื่องพิมพ์ HP ENVY ผลงานตัดทอน 72xxe/79xxe

  • HP OfficeJet 20x/25x series

  • HP OfficeJet 57xx/80xx

  • HP Tango/Tango X series

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP

หากคุณใช้ตลับหมึก HP แท้ และเครื่องพิมพ์ของคุณเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นที่เกี่ยวข้อง ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
ประเทศ/ภูมิภาค: