ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 4001-4004, MFP 4101-4104 - ใส่กระดาษลงในถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์)

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 1

ป้อนกระดาษลงถาด 1

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้อนกระดาษในถาด 1

ถาดนี้บรรจุกระดาษ 75 กรัมต่อตารางเมตร สูงสุด 100 แผ่น

ข้อควรระวัง:

หากต้องการหลีกเลี่ยงปัญหากระดาษติด อย่าใส่หรือนำกระดาษในถาด 1 ออกขณะกำลังพิมพ์งาน

 1. เปิดถาด 1 โดยจับที่จับทางด้านซ้ายและขวาของถาดและดึงลง

  เปิดถาด 1
 2. เลื่อนส่วนขยายถาดออกมา

  เลื่อนส่วนขยายถาดออกมา
 3. สำหรับกระดาษยาว ให้พลิกส่วนขยายถาดออกมาเพื่อรองรับกระดาษ

  พลิกส่วนขยายถาด
 4. กดลงบนแท็บบนตัวกั้นกระดาษด้านขวา แล้วกางตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง

  กดแท็บตัวกั้นกระดาษด้านขวา และกางตัวปรับแนวกระดาษ
 5. ใส่กระดาษลงในถาด ตรวจดูว่ากระดาษอยู่ใต้แถบและอยู่เหนือตัวแสดงความสูงสูงสุด

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษในถาด 1

  ใส่กระดาษ
 6. กดลงบนแท็บบนตัวกั้นกระดาษด้านขวา แล้วปรับตัวกั้นกระดาษให้พอดีกับปึกกระดาษ แต่ไม่ทำให้กระดาษงอ

  ปรับตัวกั้นกระดาษ
 7. ที่คอมพิวเตอร์ ให้เริ่มกระบวนการพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ตั้งค่าเป็นประเภทและขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่พิมพ์จากถาด

การวางแนวกระดาษในถาด 1

เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ใส่กระดาษตามข้อมูลในตารางต่อไปนี้

การวางแนวกระดาษในถาด 1

ชนิดกระดาษ

กระดาษออก

วิธีการใส่กระดาษ

หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม

การพิมพ์ด้านเดียว

หงายหน้าขึ้น

ขอบด้านบนหันเข้าหาเครื่องพิมพ์

แนวกระดาษ

หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม

การพิมพ์ 2 ด้าน

คว่ำหน้าลง

ขอบด้านล่างหันเข้าหาเครื่องพิมพ์

แนวกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย