ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro 4001-4004, MFP 4101-4104 - ใส่กระดาษในถาด 2

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับการใส่กระดาษในถาด 2

ป้อนกระดาษลงถาด 2

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้อนกระดาษในถาด 2

ถาดนี้บรรจุกระดาษ 75 กรัมต่อตารางเมตร สูงสุด 250 แผ่น

ข้อควรระวัง:

ห้ามพิมพ์ซองจดหมาย ฉลาก หรือขนาดกระดาษที่ไม่สนับสนุนจากถาด 2 พิมพ์ประเภทกระดาษเหล่านี้เฉพาะจากถาด 1 เท่านั้น

 1. ดึงถาดออกมาและยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อยกออกจากเครื่องพิมพ์

  หมายเหตุ:

  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน

  เปิดถาด
 2. ปรับตัวกั้นความกว้างกระดาษโดยการบีบสลักปรับบนตัวกั้นด้านซ้ายและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่

  ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 3. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษโดยการบีบสลักปรับและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่

  หมายเหตุ:

  ถาด 2 จะขยายออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์เมื่อใส่กระดาษขนาด Legal หรือ A4

  ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 4. ใส่กระดาษลงในถาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษในถาด 2

  หมายเหตุ:

  อย่าปรับตัวกั้นกระดาษชิดกับปึกกระดาษแน่นเกินไป ปรับไปยังตำแหน่งหรือเครื่องหมายในถาด

  หมายเหตุ:

  ในการป้องกันกระดาษติด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง และห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด ตามที่แสดงในการขยายในภาพประกอบ

  หมายเหตุ:

  หากปรับถาดกระดาษไม่ถูกต้อง ข้อความข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นระหว่างการพิมพ์หรือกระดาษอาจติด

  ใส่กระดาษ
 5. เลื่อนถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนสุด

  ปิดถาดกระดาษ
 6. ที่คอมพิวเตอร์ ให้เริ่มกระบวนการพิมพ์จากโปรแกรมซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรเวอร์ตั้งค่าเป็นประเภทและขนาดกระดาษที่ถูกต้องสำหรับกระดาษที่พิมพ์จากถาด

การวางแนวกระดาษในถาด 2

เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ใส่กระดาษตามข้อมูลในตารางต่อไปนี้

การวางแนวกระดาษในถาด 2

ชนิดกระดาษ

กระดาษออก

วิธีการใส่กระดาษ

หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม

การพิมพ์ด้านเดียว

คว่ำหน้าลง

หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด

แนวกระดาษ

หัวจดหมายหรือแบบฟอร์ม

การพิมพ์ 2 ด้าน

หงายหน้าขึ้น

หันหัวกระดาษไปทางด้านหลังของถาด

แนวกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย