ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

ข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ของ HP Easy Start (Windows)

ขณะใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์ใน Windows มีข้อความ มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด และเราไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้เสร็จสิ้นได้ หลังจากพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

ตัวอย่างข้อความ 'There was an unexpected error and we cannot complete printer setup now' (มีข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิด และเราไม่สามารถติดตั้งเครื่องพิมพ์ให้เสร็จสิ้นได้) จาก HP Easy Start

หรือใช้แอป HP Smart เพื่อเชื่อมต่อและติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นการแก้ปัญหา

 1. ใน Windows คลิก ออกจากการตั้งค่า เพื่อปิด HP Easy Start จากนั้นดาวน์โหลดแอป HP Smart

  หมายเหตุ:

  ตัดการเชื่อมต่อจากการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ก่อนดาวน์โหลด

  • Windows (ยกเว้น 7): บนคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ HP Smart - Microsoft Store (ภาษาอังกฤษ) เพื่อดาวน์โหลดแอป

  • Windows 7: บนอุปกรณ์ Android หรือ iOS ให้ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดแอป

 2. เปิดแอป HP Smart จากนั้นลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี HP Smart จะต้องมีบัญชีเพื่อใช้งานฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด

 3. จากหน้าจอหลัก คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์ หรือไอคอน เครื่องหมายบวก จากนั้นรอให้แอปค้นหาเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • Windows (ยกเว้น 7): หากแอปพบเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้งเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า เครื่องพิมพ์ของคุณพร้อมใช้งานแล้ว

  • Windows 7: หากแอปพบเครื่องพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นทำการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนอุปกรณ์พกพาของคุณ บนคอมพิวเตอร์ เปิด HP Easy Start ใหม่เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใน Windows

  • Windows ทุกรุ่น: หากไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 4. คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi

  • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่มีจอแสดงผลหรือเมนูแบบจอสัมผัส: จากเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือ Setup (ตั้งค่า) เลือก Network setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Restore Network Settings (คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอหรือเมนูแบบสัมผัส: ไปที่ Restore Wi-Fi setup mode on your HP printer (คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์ HP) เพื่อกู้คืนค่าเริ่มต้นโดยกดปุ่มที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

 5. ภายใน 2 ชั่วโมง ให้ใช้แอป HP Smart เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์

 6. สำหรับ Windows 7 ให้เปิด HP Easy Start ในคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ จากนั้นตั้งค่าเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับใช้งาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอป HP Smart โดยไปที่ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของ HP (แอป HP Smart)ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย