solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro - อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

HP มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นระยะ ๆ สําหรับเครื่องพิมพ์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่รู้จักและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ (รวมถึงแอปพลิเคชัน Web Services ใหม่) คุณต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดทั้งหมด

มี สองวิธีที่รองรับ (ตามรายการด้านล่าง) สําหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ บนเครื่องพิมพ์ของคุณ เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ให้มา

หมายเหตุ:

สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อ USB ให้ใช้วิธีที่สอง: อัปเดตเฟิร์มแวร์โดยใช้ HP Printer Update utility

ภาพรวมวิดีโอ

นอกจากขั้นตอนในเอกสารนี้ คุณสามารถดูวิดีโอด้านล่างที่แสดงวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์บนเครื่องพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ:

ขั้นตอนในการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น ดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ

วิดีโอต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับรุ่นเครื่องพิมพ์ LaserJet Pro M304, M305, M329, M404, M405, M428, M429, M454, M479, 4001, 4002, 4003, 4004, MFP 4101, 4102, 4103 และ 4104:

วิดีโอต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์ LaserJet Pro ที่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ และเครื่องพิมพ์บางรุ่นที่มีแผงควบคุม LCD 2 บรรทัด:

หมายเหตุ:

หากขั้นตอนในวิดีโอเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ ให้ดูในส่วนด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนที่ถูกต้อง
ประเทศ/ภูมิภาค: