ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ
หน้านี้ได้รับการแปลอัตโนมัติโดย Microsoft Translator

เครื่องพิมพ์ HP - Windows เวอร์ชั่นไม่รองรับการทํางานกับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ของ HP อีกต่อไป

เมื่อ Microsoft สิ้นสุดการรองรับซอฟต์แวร์สําหรับเวอร์ชัน Windows HP จะหยุดการให้โปรแกรมอัพเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ HP ขอแนะนําให้อัพเดตคอมพิวเตอร์เป็น Windows เวอร์ชั่นล่าสุดก่อนพยายามติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดจาก HP ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตารางต่อไปนี้

ข้อมูลบริการสิ้นสุดการให้บริการ

เวอร์ชั่น Windows

สิ้นสุดการรองรับการทํางาน

รายละเอียด

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

ไม่เกี่ยวข้อง

ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ไม่รองรับหรือจัดหาสําหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่เปิดตัวหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2022

หมายเหตุ:

ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์มีเผยแพร่และรองรับการทํางานกับเครื่องพิมพ์ HP ที่เปิดตัวก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2022

Windows Server 2008

Windows Server 2008 R2

14 มกราคม 2020

10 มกราคม 2023 (ESU)

ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ไม่รองรับหรือจัดหาให้สําหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่เปิดตัวหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2022

ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ที่มีอยู่จะไม่อัพเดตหรือรองรับสําหรับเครื่องพิมพ์ HP ที่เปิดตัวก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2022

Windows 8.1

10 มกราคม 2023

Windows 8

12 มกราคม 2016

Windows 7

14 มกราคม 2020

10 มกราคม 2023 (ESU)

  • สําหรับเครื่องพิมพ์ HP ส่วนใหญ่ ให้ไปที่ 123.hp.com เพื่อดาวน์โหลดแอป HP Smart (บนเดสก์ทอปหรืออุปกรณ์พกพา) หรือไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุด

  • สําหรับเครื่องพิมพ์ HP Enterprise และเครื่องพิมพ์ที่มีการจัดการ ให้ไปที่ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ HP เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์เวอร์ชันล่าสุดประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย