solution Contentsolution Content

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP Managed - วิธีเลือกไดรเวอร์ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์

หากมีไดรเวอร์เครื่องพิมพ์มากกว่าหนึ่งไดรเวอร์ ให้ใช้ข้อมูลในเอกสารนี้เพื่อช่วยคุณระบุไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่จะเลือกใช้

หรือไม่เช่นนั้น หากต้องการทราบอย่างรวดเร็วว่าไดรเวอร์ใดที่แนะนำ และ/หรือเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการรองรับหรือไม่ ให้ไปที่เอกสารสนับสนุนข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

หมายเหตุ:

เอกสารนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น ไดรเวอร์ที่มีคุณสมบัติหรือโซลูชันซอฟต์แวร์แบบเต็มที่มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชันสแกน เป็นต้น อาจมีให้ใช้งานจาก hp.com สำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันของ HP บางรุ่น

ในการค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณมีโซลูชันแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ ให้ใช้ลิงค์ใดลิงค์หนึ่งด้านล่าง

ดาวน์โหลดไดรเวอร์

หากคุณทราบไดรเวอร์ที่จะเลือก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์จากหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

  1. ไปที่ support.hp.com แล้วคลิกซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ในแถบเมนู จากนั้นคลิกเครื่องพิมพ์

  2. ในฟิลด์ข้อความ ให้พิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ หากมีข้อความแจ้ง ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณในรายการแบบดรอปดาวน์

  3. ในรายการไดรเวอร์ที่มีอยู่ ค้นหาไดรเวอร์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด แล้วคลิก Download (ดาวน์โหลด)

    หมายเหตุ:

    ไดรเวอร์มักจะอยู่ในส่วน Driver (ไดรเวอร์) Software (ซอฟต์แวร์) หรือ Utility (ยูทิลิตี้) คุณไม่เพียงแค่ต้องดาวน์โหลดไดรเวอร์จากแต่ละส่วน

ก่อนเลือกไดรเวอร์

เครื่องพิมพ์ HP หลายเครื่องมีไดรเวอร์ติดตั้งอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows (OS) เช่น ไดรเวอร์ใน OS ที่สามารถดูได้ใน อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ของ Windows หรือไดรเวอร์ที่มีอยู่จาก Windows Update เช่นเดียวกัน ในระบบ macOS มักจะมีไดรเวอร์ให้ผ่าน รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ Apple สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่น เหล่านี้เป็นไดรเวอร์ที่มีเท่านั้น

ใน Windows สำหรับผู้ใช้หลายคน Windows จะตรวจพบฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ และติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อสาย USB หรือสายเคเบิลเครือข่ายจากเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ (หากเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต) และคุณไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ

หาก Windows ไม่พบและติดตั้งไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ คุณอาจต้องติดตั้งไดรเวอร์ผ่าน อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ (เดิมคือ วิซาร์ดเพิ่มเครื่องพิมพ์) ใน Windows

เลือกไดรเวอร์

โดยทั่วไป การเลือกไดรเวอร์จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่คุณต้องการ ในสภาพแวดล้อมที่คุณใช้เครื่องพิมพ์ และจำนวนเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการอัปเดต ใช้ลิงค์ต่อไปนี้เพื่อไปยังส่วนที่เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

คลิกที่ส่วนด้านล่างของระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกไดรเวอร์ที่มีอยู่
ประเทศ/ภูมิภาค: