solution Contentsolution Content

HP LaserJet Pro - การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows บนเครือข่ายไร้สาย

เรียนรู้วิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ Windows ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

หมายเหตุ:

ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณก่อนการติดตั้งซอฟต์แวร์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP ของคุณ

ตัวเลือกการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

ตัวเลือกในการดาวน์โหลด

คำอธิบาย

HP Easy Start (123.hp.com)

HP Easy Start เป็นเครื่องมือการติดตั้งอัตโนมัติที่ตรวจสอบระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และรุ่นเครื่องพิมพ์ HP เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่ล่าสุด

ใช้วิธีการนี้เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็มเพื่อใช้คุณสมบัติการทำงานของเครื่องพิมพ์และตัวเลือกทั้งหมดได้โดยง่าย

หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

หน้าดาวน์โหลดจะมีตัวเลือกซอฟต์แวร์ ไดรเวอร์ และเฟิร์มแวร์ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง

ใช้วิธีการนี้หากคุณต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ตัวเต็ม หรือติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์เท่านั้น (ผ่าน ตัวช่วยสร้างการเพิ่มเครื่องพิมพ์)

ข้อมูลซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP ไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะมีไดรเวอร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์เฉพาะรุ่น ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้ง และเครื่องมือการดูแลระบบอื่นๆ

ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ HP อัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์บ่อยๆ หลังเปิดตัวเครื่องพิมพ์เข้าสู่ตลาด

การดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณได้รับการอัปเดตล่าสุด การอัปเดตเฟิร์มแวร์ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ สำหรับเครื่องพิมพ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกไดรเวอร์การพิมพ์

เครื่องพิมพ์บางรุ่นมีไดรเวอร์การพิมพ์หลายไดรเวอร์ให้เลือกใช้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงประเภทไดรเวอร์ต่างๆ (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows) ที่สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์

หมายเหตุ:

ประเภทของไดรเวอร์ที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ เครื่องพิมพ์บางรุ่นสามารถใช้งานได้กับเพียงหนึ่งไดรเวอร์เท่านั้น

ตัวเลือกไดรเวอร์การพิมพ์

ประเภทไดรเวอร์

คำอธิบาย

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6:

ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 เป็นไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้น ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 มีคุณลักษณะต่อไปนี้:

  • แนะนำสำหรับระบบ Windows ทั้งหมดและสำหรับงานพิมพ์ส่วนใหญ่ รวมถึงแอปพลิเคชันสำนักงานทั่วไป เช่น เวิร์ดโปรเซสซิงหรือสเปรดชีท

  • สนับสนุนด้านความเร็ว คุณภาพการพิมพ์ และคุณสมบัติเครื่องพิมพ์โดยรวมสูงสุดสำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่

  • ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเร็วสูงสุดบนระบบปฏิบัติการ Windows

  • อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเองของผู้ผลิตรายอื่นที่ใช้งานบน PCL 5

HP Universal Print Driver (UPD)

HP Universal Print Driver (UPD) สำหรับ Windows ออกแบบมาให้จัดการสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่มีหลายเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายได้ง่าย

HP UPD เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์อย่างเดียว เนื่องจากไดรเวอร์นี้มีเฉพาะความสามารถพิมพ์เท่านั้น

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UPD โปรดไปที่ http://www.hp.com/go/upd

หมายเหตุ:

สามารถเลือกในการดาวน์โหลด UPD ได้ผ่านทางลิงค์นี้

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เตรียมเครื่องพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย

ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์ คุณต้องเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีขาว

ตัวอย่างแผงควบคุมสีขาว

หน้าจอสัมผัสที่มีพื้นหลังสีดำ

ตัวอย่างแผงควบคุมสีดำ

หน้าจอ LCD แบบ 2 บรรทัดพร้อมแผงปุ่มกด

ตัวอย่างแผงควบคุม 2 บรรทัด

ค้นหาประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกด้านล่าง จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อเตรียมเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับการเชื่อมต่อไร้สาย

สำคัญ:

หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบใช้สายด้วยสาย Ethernet ให้ถอดออก

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลงในคอมพิวเตอร์
ประเทศ/ภูมิภาค: