ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เดสก์ทอป All-in-One HP Chromebase 21.5 นิ้ว - การเชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์ Bluetooth

เดสก์ทอป All-in-One HP Chromebase 21.5 นิ้ว - มาพร้อมแป้นพิมพ์และเมาส์ Bluetooth ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจับคู่แป้นพิมพ์และเมาส์ Bluetooth กับคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก

ติดตั้งแบตเตอรี่แป้นพิมพ์

ใส่แบตเตอรี่สองก้อนในแป้นพิมพ์

 1. หาตำแหน่งของช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านล่างของแป้นพิมพ์

 2. เลื่อนฝาช่องใส่แบตเตอรี่ไปทางซ้าย จากนั้นเปิดช่องใส่แบตเตอรี่

 3. ใส่แบตเตอรี่สองก้อนลงในแป้นพิมพ์ จากนั้นเลื่อนฝาปิดแบตเตอรี่ไปทางขวาเพื่อปิด

ติดตั้งแบตเตอรี่เมาส์

ใส่แบตเตอรี่สองก้อนในเมาส์

 1. ยกฝาครอบจากช่องเปิดด้านหลังเมาส์

 2. ใส่แบตเตอรี่สองก้อนเข้าไปในเมาส์

 3. กำหนดตำแหน่งล็อคที่ฝาครอบเมาส์เข้ากับเมาส์ จากนั้นปิดฝาครอบ

จับคู่แป้นพิมพ์และเมาส์กับคอมพิวเตอร์

เลือกหนึ่งในขั้นตอนต่อไปนี้ตามอาการที่คุณพบประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย