ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet, HP OfficeJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - เลือกขนาดกระดาษ (Windows)

เรียนรู้วิธีการเลือกขนาดกระดาษ (หรือสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเอง) สำหรับงานพิมพ์เมื่อพิมพ์จาก Windows

เลือกขนาดกระดาษ

เรียนรู้วิธีการเลือกขนาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์จากแอปพลิเคชันหรือแอป Office ใน Windows

 1. จากแอป Office ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ์)

 2. เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Properties (คุณสมบัติ) Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์) หรือ Preferences (กำหนดลักษณะ)

  กล่องโต้ตอบการพิมพ์

  กล่องโต้ตอบการพิมพ์

  Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)

  Printer Properties (คุณสมบัติเครื่องพิมพ์)
 3. คลิกแท็บ กระดาษ/คุณภาพ

  แท็บกระดาษ/คุณภาพ

  แท็บกระดาษ/คุณภาพ
 4. ในรายการดรอปดาวน์ Paper sizes (ขนาดกระดาษ) ให้เลือกขนาดกระดาษสำหรับงานพิมพ์ของคุณแล้วคลิก OK (ตกลง)

 5. ในกล่องโต้ตอบ Print (การพิมพ์) ให้คลิก OK (ตกลง) หรือ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์งาน

สร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเอง

เรียนรู้วิธีการสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเองสำหรับงานพิมพ์จากแอปพลิเคชันหรือแอป Office ใน Windows

นอกเหนือจากคำแนะนำด้านล่างแล้ว คุณสามารถดูวิดีโอต่อไปนี้สำหรับวิธีสร้างขนาดกระดาษที่กำหนดเองสำหรับงานพิมพ์ของคุณประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย