ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP ไม่ทำงานหลังจากอัปเกรดเป็น Windows 11

หลังจากอัปเกรดเป็น Windows 11 เครื่องพิมพ์ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ถอนการติดตั้งจากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์และไดรเวอร์ใหม่เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ต่อไป

 1. ใน Windows ให้ค้นหาและเปิด ตรวจหาข้อมูลอัปเดต จากนั้นรอให้ Windows ค้นหาและติดตั้งข้อมูลอัปเดตที่มีอัตโนมัติ

  • หาก Windows พบและติดตั้งข้อมูลอัปเดต ให้ส่งงานพิมพ์หรือสแกนเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ หากเครื่องพิมพ์ทำงาน คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใดๆ อีกต่อไป

  • หาก Windows ไม่พบข้อมูลอัปเดต ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 2. ปิดเครื่องพิมพ์

 3. หากคุณใช้แอป HP Smart ให้ลบเครื่องพิมพ์ออกจากแอป

  เปิดแอป คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก ซ่อนเครื่องพิมพ์
  การคลิกเลือก ซ่อนเครื่องพิมพ์ จากแอป HP Smart
 4. จาก Windows ให้ค้นหาและเปิด Add or remove programs (เพิ่มหรือลบโปรแกรม)

 5. จากรายการโปรแกรมที่ติดตั้ง ให้ค้นหาชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

 6. หากคุณใช้แอป HP Smart ให้ค้นหาในรายการโปรแกรม คลิก ถอนการติดตั้ง จากนั้นทำตามข้อความที่แจ้ง

 7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และเปิดเครื่องพิมพ์

 8. ใน Windows ให้ค้นหาและเปิด เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ จากนั้นค้นหาชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในรายการ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้นคลิก ลบอุปกรณ์ > ใช่

  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่อยู่ในรายการ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

 9. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ คลิกที่ไฟ ไร้สาย

  • หากไฟ ไร้สาย ไม่ติดกะพริบ แสดงว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดจาก 123.hp.com

  • หากไฟ ไร้สาย ติดกะพริบ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 10. คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi

  • เครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ที่มีจอแสดงผลหรือเมนูแบบจอสัมผัส: จากเมนู Wireless (ไร้สาย) หรือ Setup (ตั้งค่า) เลือก Network setup (การตั้งค่าเครือข่าย) หรือ Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลือก Restore Network Settings (คืนค่าการตั้งค่าเครือข่าย)

  • เครื่องพิมพ์ที่ไม่มีหน้าจอหรือเมนูแบบสัมผัส: ไปที่ Restore Wi-Fi setup mode on your HP printer (คืนค่าโหมดการตั้งค่า Wi-Fi บนเครื่องพิมพ์ HP) เพื่อกู้คืนค่าเริ่มต้นโดยกดปุ่มที่เครื่องพิมพ์ของคุณ

 11. ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ล่าสุดจาก 123.hp.comประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย