ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - กําหนดหน้าจอหลัก การตั้งค่าการแสดงผล หรือภาษา

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกสําหรับการปรับแต่งหน้าจอหลักของแผงควบคุม

คำแนะนำ

สามารถกําหนดค่าบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย กําหนดค่าหน้าจอหลักเพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสําหรับงานที่ดําเนินการบ่อย

ตัวเลือกหน้าจอหลักของแผงควบคุมต่อไปนี้สามารถปรับแต่งได้:

 • ตัวเลือกเมนูที่จะแสดง

 • ลำดับของตัวเลือกเมนูที่จะแสดง

 • พื้นหลังที่ปรากฏขึ้น

 • ข้อมูลการเชื่อมต่อที่จะแสดง

 • การเลือกภาษาและภาษาที่แสดง

 • ผังแป้นพิมพ์

ในการจำกัดความสามารถในการปรับแต่งหน้าจอแผงควบคุมสำหรับผู้ดูแลระบบเท่านั้น ให้กำหนดรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ:

คุณสมบัตินี้ต้องการ JavaScript® ตรวจสอบว่า JavaScript ถูกเปิดใช้งานในเบราเซอร์ที่ใช้

ไปที่เมนูการปรับแต่งแผงควบคุม

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหาเมนู การปรับแต่งแผงควบคุม

 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก ทั่วไป

 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การปรับแต่งแผงควบคุม แล้วทำตามหนึ่งหรือหลายขั้นตอนต่อไปนี้:

  เมนูการปรับแต่งแผงควบคุม

  เมนูการปรับแต่งแผงควบคุม

เปลี่ยนรายการที่แสดงบนหน้าจอหลัก

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนรายการเมนูที่แสดงบนหน้าจอหลักของแผงควบคุม

 1. ใต้เมนู การปรับแต่งแผงควบคุม ให้คลิก การปรับแต่งหน้าจอหลัก

  หน้าการปรับแต่งหน้าจอหลัก

  หน้าการปรับแต่งหน้าจอหลัก
  หมายเหตุ:

  หากต้องการใช้แอปพลิเคชันอื่นสําหรับหน้าจอหลัก ให้ใช้รายการ แอปหน้าจอหลัก เพื่อเลือกแอปและคลิก ใช้

 2. ใช้ส่วน การจัดเรียงหน้าจอหลัก เพื่อซ่อนหรือแสดงรายการในหน้าจอหลักดังนี้

  • ในการซ่อนรายการเมนู: คลิกเคอเซอร์ค้างไว้เหนือรายการเมนูเพื่อซ่อน ลากรายการนั้นไปยังส่วน รายการที่ซ่อน แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

  • เมื่อต้องการแสดงรายการที่ซ่อนอยู่: คลิกเคอเซอร์ค้างไว้เหนือรายการเมนูที่จะแสดง ลากรายการนั้นไปยังส่วน หน้าจอหลัก แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

  ตัวอย่างของการย้ายรายการเมนูไปยังรายการที่ซ่อน

  การย้ายรายการไปยังรายการที่ซ่อน
 3. (เลือกหรือไม่ก็ได้) ในส่วน หน้าจอหลัก ให้ใช้ไอคอนโฟลเดอร์และการกําหนดค่าที่ด้านล่างของส่วนนี้เพื่อเพิ่มโฟลเดอร์ ย้ายรายการไปยังโฟลเดอร์ หรือเข้าถึงหน้าตั้งค่าสําหรับรายการ

  ไอคอนโฟลเดอร์และการกําหนดค่า

  ไอคอนโฟลเดอร์และการกําหนดค่า
 4. FutureSmart 3: คลิกปุ่ม ใช้ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง EWS เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  FutureSmart 4: การอัปเดตจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

รายการเมนู การตั้งค่าแบบด่วน ต้องแสดงบนหน้าจอหลักเพื่อให้ใช้การตั้งค่าด่วนได้

เปลี่ยนลำดับการแสดงรายการบนหน้าจอหลัก

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนลําดับรายการเมนูที่ปรากฏ

 1. บนหน้า การปรับแต่งหน้าจอหลัก ให้คลิกเคอร์เซอร์ค้างไว้เหนือรายการเมนูเพื่อย้ายไป

 2. ลากรายการเมนูไปยังตำแหน่งใหม่ แล้วปล่อยปุ่มเมาส์

  ตัวอย่างการย้ายรายการเมนู

  ย้ายรายการเมนู
 3. FutureSmart 3: คลิกปุ่ม ใช้ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง EWS เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  FutureSmart 4: การอัปเดตจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนพื้นหลังของหน้าจอหลัก

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนพื้นหลังของหน้าจอหลัก

 1. บนหน้า การปรับแต่งหน้าจอหลัก ให้ค้นหาส่วน การปรับแต่งวอลล์เปเปอร์ ส่วนนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าไฟล์ประเภทใดที่ใช้ได้และความละเอียดสูงสุดของไฟล์

  ส่วนการปรับแต่งวอลล์เปเปอร์

  ส่วนการปรับแต่งวอลล์เปเปอร์
 2. เมื่อต้องการตั้งค่าพื้นหลัง ให้คลิก ตั้งค่าพื้นหลัง เรียกดูแฟ้มรูป แล้วคลิก เปิด

  หมายเหตุ:

  ภาพวอลล์เปเปอร์จะถูกวางไว้โดยที่มุมบนซ้ายของภาพอยู่ที่มุมบนซ้ายของแผงควบคุม

  เมื่อต้องการล้างพื้นหลัง ให้คลิก ล้างพื้นหลัง

ตั้งค่าสีและเอฟเฟ็กต์ตัวอักษรสําหรับหน้าจอหลัก

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ตั้งค่าสีแบบอักษรและเอฟเฟ็กต์ข้อความสําหรับหน้าจอหลัก

 1. บนหน้า การปรับแต่งหน้าจอหลัก ให้ค้นหาส่วน การปรับแต่งวอลล์เปเปอร์

 2. เลือกกล่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้การปรับแต่งวอลล์เปเปอร์

 3. ใต้ สีแบบอักษรของแอปหน้าจอหลัก ให้เลือก สีดำ หรือ สีขาว

 4. ใต้ เอฟเฟ็กต์ข้อความให้เลือกเอฟเฟ็กต์เพื่อนําไปใช้กับข้อความบนหน้าจอหลัก

 5. คลิกปุ่ม ใช้ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล

วันที่และเวลาปรากฏบนหน้าจอแผงควบคุมต่างๆ ข้อมูล เช่น หมายเลขโทรสาร, IP แอดเดรส และแอดเดรส HP ePrint รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์จะแสดงในเมนู วิธีเชื่อมต่อ ตามค่าเริ่มต้น ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อควบคุมข้อมูลที่จะแสดงในพื้นที่เหล่านี้

 1. ใต้เมนู การปรับแต่งแผงควบคุม ให้คลิก การตั้งค่าหน้าจอ

 2. ในหน้า การตั้งค่าหน้าจอ ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกแต่ละตัวเลือก

  หน้าการตั้งค่าหน้าจอ

  หน้าการตั้งค่าหน้าจอ
 3. คลิกปุ่ม ใช้ ที่ด้านล่างของหน้าต่าง EWS เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนภาษาแผงควบคุมและผังแป้นพิมพ์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนภาษาและผังแป้นพิมพ์

 1. ใต้เมนู การปรับแต่งแผงควบคุม ให้คลิก ภาษาแผงควบคุมและผังแป้นพิมพ์

  หน้าภาษาแผงควบคุมและผังแป้นพิมพ์

  หน้าภาษาแผงควบคุมและผังแป้นพิมพ์
 2. เลือกปุ่มตัวเลือกข้างภาษาเริ่มต้นที่ต้องการใช้จากคอลัมน์ ภาษา

 3. เลือกผังแป้นพิมพ์ที่ต้องการใช้จากเมนูดรอปดาวน์ ผังแป้นพิมพ์

 4. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือก ผู้ใช้เลือกภาษาอื่นสำหรับเซสชันของตนเองได้

 5. เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือก แสดงปุ่มแป้นพิมพ์อื่นในหน้าจอแป้นพิมพ์ แล้วเลือกภาษาที่จะแสดง หากคุณสมบัติถูกเปิดใช้งาน ให้เลือกผังแป้นพิมพ์ที่ต้องการใช้

สร้างหน้าจอต้อนรับที่กำหนดเอง

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเลือกสีขอบหน้าจอและข้อความที่จะแสดงขณะที่เครื่องพิมพ์ไม่มีการใช้งาน

 1. ใต้เมนู การปรับแต่งแผงควบคุม ให้คลิก การตั้งค่าหน้าจอ

 2. ในหน้า การตั้งค่าหน้าจอ ให้เลือก แสดงข้อความต้อนรับ

 3. ใส่ชื่อเรื่องในช่อง ชื่อเรื่อง: ป้อนข้อความในช่อง ข้อความ: แล้วเลือกสีจากตัวเลือก สีพื้นหลังส่วนหัว

  การตั้งค่าข้อความต้อนรับ

  การตั้งค่าข้อความต้อนรับ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย