ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - สร้างและจัดการหมายเลขโทรสารด่วน

เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการหมายเลขโทรสารด่วน

คำแนะนำ

ใช้แผงควบคุมหรือ HP Embedded Web Server (EWS) เพื่อจัดการโทรด่วนสำหรับเครื่องพิมพ์

มีหมายเลขโทรด่วนกว่า 1000 หมายเลข (หมายเลข 000–999) อยู่บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โดยใช้หน้าจองานโทรสาร การโทรด่วนจะแสดงบนหน้าจอโทรสารตามหมายเลขโทรสารด่วนและชื่อของหมายเลขโทรสารด่วนจะแสดงขึ้น การโทรด่วนมีหมายเลขปลายทางได้หลายหมายเลข และใช้ตัวอักษร ( - ), ( * ) และ ( # )

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

เชื่อมต่อสายโทรสารกับพอร์ตโทรสารที่เครื่องพิมพ์และพอร์ตโทรศัพท์ที่ผนัง

วิธีที่หนึ่ง: จัดการโทรด่วนใน HP Embedded Web Server (EWS)

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการกับการโทรด่วนใน EWS

 1. ในบรรทัดแอดเดรสของเว็บเบราเซอร์ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิด EWS หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝัง (EWS) ของ HP

 2. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก โทรสาร

 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก โทรด่วน

 4. ในการเพิ่มโทรด่วนใหม่ ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง รหัสโทรด่วน ที่คุณต้องการกำหนดหมายเลขโทรสาร

  2. คลิก แก้ไข...

  3. ในส่วน แก้ไขโทรด่วน ให้พิมพ์ชื่อสำหรับโทรด่วนในช่อง ชื่อโทรด่วน

  4. พิมพ์หมายเลขโทรสารสําหรับการโทรด่วนในช่อง หมายเลขโทรสาร:แล้วคลิก เพิ่ม

  5. คลิกปุ่ม OK เพื่อบันทึกโทรด่วน

  หมายเหตุ:

  หมายเลขโทรสารหลายหมายเลขสามารถเชื่อมโยงกับโทรด่วนรายการเดียวได้

 5. ในการแก้ไขโทรด่วน ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง รหัสโทรด่วน เพื่อแก้ไข แล้วคลิก แก้ไข. ...

  2. แก้ไข ชื่อโทรด่วน: ชื่อ หมายเลขโทรสาร: แล้วคลิก OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงในโทรด่วน

 6. ในการลบโทรด่วน ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายข้าง รหัสโทรด่วน และคลิก ลบ...

 7. ใช้ปุ่ม อิมปอร์ต... เพื่ออิมปอร์ตไฟล์ค่าที่คั่นด้วยคอมมา (.csv) ที่มีรายชื่อผู้ติดต่อ โทรด่วน หรือรหัสเข้าใช้ของผู้ใช้ คุณสมบัติอิมปอร์ตให้คุณโหลดผู้ติดต่อ โทรด่วน หรือรหัสเข้าใช้ของผู้ใช้หลายรายการทั้งหมดพร้อมกันแทนทีละรายการ

 8. ใช้ปุ่ม เอ็กซ์ปอร์ตทั้งหมด... เพื่อบันทึกรายการของผู้ติดต่อ โทรด่วน และ/หรือรหัสเข้าใช้ของผู้ใช้ในสมุดที่อยู่ของเครื่องพิมพ์เป็นไฟล์.csv ไฟล์เดียว จากนั้นสามารถบันทึกไฟล์.csv ผลลัพธ์ในตำแหน่งที่คุณเลือก

วิธีที่สอง: จัดการโทรด่วนโดยใช้แผงควบคุม

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดการกับการโทรด่วนโดยใช้แผงควบคุม

หมายเหตุ:

ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม

สร้างรายการโทรด่วน (FutureSmart 3)

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างรายการโทรด่วน (FutureSmart 3)

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่ม โทรสาร

 2. แตะปุ่ม โทรด่วน เพื่อแสดงหน้าจอ โทรด่วน

 3. แตะหนึ่งในหมายเลข แตะหนึ่งครั้งโทรด่วน ที่ยังไม่ได้กำหนด

 4. แตะช่องฟิลด์ ชื่อโทรด่วน เพื่อแสดงแป้นพิมพ์

 5. พิมพ์ชื่อสำหรับการโทรด่วน

 6. พิมพ์หมายเลขโทรสารสำหรับการโทรด่วน

  หมายเหตุ:

  ในการป้อนหมายเลขโทรสารเพิ่มเติมสำหรับการโทรด่วน ให้แตะหน้าจอที่ด้านขวาของตัวเลขสุดท้ายของหมายเลขโทรสารที่ป้อนก่อนหน้านี้ เมื่อเคอเซอร์ปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่ม Enter เพื่อนเลื่อนเคอเซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อป้อนหมายเลขทั้งหมดสำหรับการหมุนเร็ว

 7. แตะปุ่ม OK

  ชื่อและหมายเลขโทรสาร (หรือหลายหมายเลข) จะปรากฏถัดจากหมายเลข แตะหนึ่งครั้งโทรด่วน แตะปุ่ม ตกลง เพื่อกลับไปที่หน้าจอโทรสาร

สร้างรายการโทรด่วนหรือผู้ติดต่อโทรด่วนใหม่ (FutureSmart 4)

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างรายการโทรด่วนหรือผู้ติดต่อโทรด่วนใหม่

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ลากนิ้วจนกว่าไทล์แอป ผู้ติดต่อ จะปรากฏ แตะไทล์ ผู้ติดต่อ เพื่อเปิดแอป

 2. แตะลูกศรที่มุมซ้ายบนและเลือก โทรสารด่วน

 3. แตะไอคอน เพิ่มผู้ติดต่อไอคอน

 4. พิมพ์ชื่อสำหรับรายการโทรด่วนหรือผู้ติดต่อโทรด่วนในฟิลด์ ชื่อที่แสดง

 5. พิมพ์หมายเลข โทรสารด่วน หรือเลือก ใช้ได้ถัดไป

 6. พิมพ์ หมายเลขโทรสาร สำหรับผู้ติดต่อ หรือหากกำลังสร้างรายการ ให้พิมพ์หมายเลขสำหรับผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการ

 7. แตะ บันทึก

วิธีการเพิ่มหมายเลขลงในรายชื่อโทรด่วนที่มีอยู่

วิธีการเพิ่มหมายเลขลงในรายชื่อโทรด่วนที่มีอยู่มีดังต่อไปนี้

FutureSmart 3

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพิ่มหมายเลขลงในรายชื่อโทรด่วนที่มีอยู่

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปและแตะปุ่ม โทรสาร

 2. แตะปุ่ม โทรด่วน เพื่อแสดงหน้าจอ โทรด่วน

 3. แตะหมายเลข แตะหนึ่งครั้งโทรด่วน ในรายการเพื่อแก้ไข

 4. แตะลูกศรลงบนกล่อง ชื่อโทรด่วน เพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์

 5. แตะรายการ หมายเลขโทรสาร

 6. ในการเพิ่มหมายเลขโทรสารสำหรับชื่อในการโทรด่วน ให้แตะหน้าจอทางด้านขวาของเลขหลักสุดท้ายของหมายเลขโทรสารสุดท้ายในรายการ เมื่อเคอเซอร์ปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่มป้อนเพื่อนเลื่อนเคอเซอร์ไปยังบรรทัดถัดไป

 7. แตะปุ่ม ตกลง เพื่อกลับไปที่หน้าจอ โทรด่วน

 8. แตะปุ่ม ตกลง เพื่อกลับไปที่หน้าจอ โทรสาร

FutureSmart 4

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อเพิ่มหมายเลขลงในรายชื่อโทรด่วนที่มีอยู่

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ลากนิ้วจนกว่าไทล์แอป ผู้ติดต่อ จะปรากฏ แตะไทล์ ผู้ติดต่อ เพื่อเปิดแอป

 2. แตะลูกศรที่มุมซ้ายบนและเลือก โทรสารด่วน

 3. เลือกรายการโทรด่วน

 4. แตะไอคอน แก้ไขไอคอน

 5. พิมพ์หมายเลขของผู้ติดต่อที่คุณต้องการเพิ่มในฟิลด์ หมายเลขโทรสาร

 6. แตะ บันทึก

การลบรายชื่อโทรด่วน

การลบรายชื่อโทรด่วนสําหรับ FutureSmart 3 หรือ 4

FutureSmart 3

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบรายชื่อโทรด่วน

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปและแตะปุ่ม โทรสาร

 2. แตะปุ่ม โทรด่วน เพื่อแสดงหน้าจอ โทรด่วน

 3. แตะหมายเลข แตะหนึ่งครั้งโทรด่วน ในรายการเพื่อลบ

 4. แตะปุ่ม ลบ

 5. แตะปุ่ม ใช่ เพื่อยืนยันการลบรายการโทรด่วน และกลับไปที่หน้าจอ โทรสาร

FutureSmart 4

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบรายชื่อโทรด่วน

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ลากนิ้วจนกว่าไทล์แอป ผู้ติดต่อ จะปรากฏ แตะไทล์ ผู้ติดต่อ เพื่อเปิดแอป

 2. แตะลูกศรที่มุมซ้ายบนและเลือก โทรสารด่วน

 3. เลือกรายการโทรด่วน

 4. แตะไอคอน ลบไอคอน

 5. แตะ ลบ เพื่อยืนยัน

ลบหมายเลขเดียวออกจากรายการโทรด่วน

ลบหมายเลขเดียวออกจากรายการโทรด่วนสําหรับ FutureSmart 3 หรือ 4

FutureSmart 3

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบหมายเลขเดียวออกจากรายการโทรด่วน

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปและแตะปุ่ม โทรสาร

 2. แตะปุ่ม โทรด่วน เพื่อแสดงหน้าจอ โทรด่วน

 3. แตะหมายเลข แตะหนึ่งครั้งโทรด่วน ในรายการเพื่อเปิดแป้นพิมพ์

 4. แตะลูกศรลงบนกล่อง ชื่อโทรด่วน เพื่อเปิดเมนูดรอปดาวน์ แล้วแตะตัวเลือก หมายเลขโทรสาร

 5. เลื่อนไปที่รายชื่อหมายเลขโทรสาร และกดหน้าจอทางด้านขวาของเลขหลักสุดท้ายของหมายเลขโทรสารที่ต้องการลบ ใช้ปุ่ม backspace เพื่อลบหมายเลขโทรสาร

 6. แตะปุ่ม ตกลง เพื่อกลับไปที่หน้าจอ โทรด่วน

 7. แตะปุ่ม ตกลง เพื่อกลับไปที่หน้าจอ โทรสาร

FutureSmart 4

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลบหมายเลขเดียวออกจากรายการโทรด่วน

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ลากนิ้วจนกว่าไทล์แอป ผู้ติดต่อ จะปรากฏ แตะไทล์ ผู้ติดต่อ เพื่อเปิดแอป

 2. แตะลูกศรที่มุมซ้ายบนและเลือก โทรสารด่วน

 3. เลือกรายการโทรด่วน

 4. แตะไอคอน แก้ไขไอคอน

 5. เลื่อนไปที่รายชื่อหมายเลขโทรสาร และกดหน้าจอทางด้านขวาของเลขหลักสุดท้ายของหมายเลขโทรสารที่ต้องการลบ ใช้ปุ่ม backspace เพื่อลบหมายเลขโทรสาร

 6. แตะ บันทึก

ค้นหารายการโทรด่วนตามชื่อ

ค้นหารายการโทรด่วนตามชื่อสําหรับ FutureSmart 3 หรือ 4

หมายเหตุ:

หากคุณไม่ทราบชื่อของหมายเลขโทรด่วน ให้พิมพ์อักษรตัวแรกเพื่อเลือกจากรายการ ตัวอย่างเช่น หากต้องการดูชื่อหมายเลขโทรด่วนที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร N ให้พิมพ์ N หากไม่มีรายการที่ตรงกัน จะปรากฏข้อความก่อนการค้นหาโดยแสดงรายการที่ใกล้เคียงกับตัวอักษร N มากที่สุด

FutureSmart 3

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหารายการโทรด่วนตามชื่อ

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนไปและแตะปุ่ม โทรสาร

 2. แตะปุ่มค้นหา ปุ่มนี้รูปร่างเหมือนแว่นขยาย และอยู่ที่ด้านขวาของปุ่ม โทรด่วน

 3. พิมพ์ตัวอักษรแรกของชื่อการโทรด่วนที่ต้องการค้นหา หากพบรายชื่อที่ตรงกับการค้นหา รายการจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอการค้นหา หากจำเป็น ให้เลื่อนเพื่อดูรายการทั้งหมด หรือพิมพ์ตัวอักษรเพิ่มเพื่อทำให้การค้นหาแคบลง

 4. เลือกชื่อที่เหมาะสมจากรายการ และแตะปุ่ม ตกลง รายการโทรด่วนบนหน้าจอโทรสารหลักจะแสดงรายการที่เลือกภายในรายการหมายเลข

 5. แตะหมายเลขการโทรด่วนเพื่อเพิ่มลงในรายชื่อผู้รับ

 6. เลือกหรือค้นหาชื่ออื่น ๆ ตามต้องการ

FutureSmart 4

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อค้นหารายการโทรด่วนตามชื่อ

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ลากนิ้วจนกว่าไทล์แอป ผู้ติดต่อ จะปรากฏ แตะไทล์ ผู้ติดต่อ เพื่อเปิดแอป

 2. แตะลูกศรที่มุมซ้ายบนและเลือก โทรสารด่วน

 3. แตะไอคอน ค้นหาไอคอน

 4. พิมพ์ตัวอักษรแรกของชื่อการโทรด่วนที่ต้องการค้นหา หากพบรายชื่อที่ตรงกับการค้นหา รายการจะอยู่ที่ด้านบนของหน้าจอการค้นหา หากจำเป็น ให้เลื่อนเพื่อดูรายการทั้งหมด หรือพิมพ์ตัวอักษรเพิ่มเพื่อทำให้การค้นหาแคบลงประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย